Valdes sēdes protokols Nr. 11/20.25.maijs

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” Valdes sēde 25.05.2020.

Valdes sēdes protokols Nr. 11/20.25.maijs.

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” (turpmāk tekstā – LZS) valdes sēde notiek 2020. gada 25.maijā Rīgā, Kalpaka bulvārī 12, plkst. 15.00.

Sēdes vadītājs: LZS prezidents Leonīds Loginovs.

Sēdē piedalās valdes locekļi: Māris Birzulis, Inga Jakobsone, Juris Rožkalns, Normans Penke, Rihards Vaivods, Kristīne Kanska, Valters Romans.

Uzaicinātās personas: Skautu un gaidu organizācijas pārstāvji Valdis un Iveta Ēlerti, Stirnu raga jahtkluba pārstāvis Andrejs Buls.

Protokolists: LZS ģenerālsekretāre Vita Matīse.

Izsludināta šāda dienas kārtība:

 1. Administratīvās struktūras vienību vadītāju ievēlēšana.
 2. Komisiju izveidošana.
 3. Dalīborganizāciju, kuras nav nomaksājuša biedru naudu, jautājumu izskatīšana.
 4. Dažādi.

Sapulces vadītājs rosina mainīt izskatāmo jautājumu secīgo kārtību.

Valde apstiprina šādu dienas kārtību:

 1. Dalīborganizāciju, kuras nav nomaksājuša biedru naudu, jautājumu izskatīšana.
 2. Administratīvās struktūras vienību vadītāju ievēlēšana.
 3. Komisiju izveidošana.
 4. Dažādi.

Sēde gaita:

 1. Dalīborganizāciju, kuras nav nomaksājuša biedru naudu, jautājumu izskatīšana.

Dalīborganizācijas “Stirnu raga jahtklubs” pārstāvis Andrejs Buls skaidro, ka iepriekšējos gadus biedru naudu sedza LATVIAN SAILING TEAM, bet turpmāk no nākošā gada to apņēmies darīt Stirnu raga jahtkluba komandors Jānis Alders, kuram ir jahtkluba pārstāvniecības tiesības. Tiek lūgts pagarināt parāda apmaksas termiņu līdz 24.jūnijam 2020.g.

 

Balsojuma jautājums: Vai atbalstāt pagarināt parāda apmaksas termiņu līdz 2020.gada 24.jūnijam ?

Balsojums:  “Par”; 8  balsis “Pret”; NAV  balsis; “Atturas” NAV balsis.

Lēmums: Pagarināt parāda apmaksas termiņu līdz 2020.gada 24.jūnijam.

Valde nolemj, ja nauda netiek pārskaitīta līdz norādītajam datumam, ar 25.06.2020. Stirnu raga jahtklubs tiks izslēgts no LZS.

 

Dalīborganizācijas “Latvijas Skautu un Gaidu centrālā organizācija” pārstāvji Valdis un Iveta Ēlerti iepazīstina ar organizācijas darbību burāšanas jomā un organizācijas problēmām. Informē, ka organizācija ir bezpeļņas organizācija, tajā darbojas 60 bērni un jaunieši, un tiek veicināta burāšanas sporta attīstība, un daži no bērniem turpina tālāk burāšanas sportu profesionālā virzienā.

Tiek lūgts samazināt organizācijai biedru naudu. Prezidents rezumē, ka LZS visi biedri ir līdztiesīgi. LZS statūtos nav preferences atbrīvot no biedru naudas.

R.Vaivods iebilst, ka LZS ir jau precedents, ka Optimist asociācija ir atbrīvoti no biedru maksas. V.Romans uzskata, ka organizācija, kur darbojas pārsvarā bērni ir jāatbrīvo no biedru maksas.

J.Rožkalns lūdz iesūtīt apmācību programmu pirms lemt par atbrīvošanu no LZS biedru naudas.

Valde šajā jautājumā lēmumu nepieņem un aicina organizāciju iesniegt biedru sarakstu un savu vīziju. Vienlaikus, valde lemj par nepieciešamību pārskatīt un pilnveidot Statūtus.

2.Administratīvās struktūras vienību vadītāju ievēlēšana.

Jāpieņem lēmumi par četru administratīvo struktūru, ko apstiprināja biedru pilnsapulce š.g. 30.aprīlī,  vadītājiem.

 

Par Juridiskās struktūrvienības vadītāju izvirzīts Juris Rožkalns.

 

Balsojuma jautājums: Vai atbalstāt par Juridiskās struktūrvienības vadītāju apstiprināt Juri Rožkalnu?

Balsojums:  “Par”; Leonīds Loginovs, Māris Birzulis, Inga Jakobsone, , Normans Penke, Rihards Vaivods, Kristīne Kanska, Valters Romans  “Pret”; _NAV__ balsis; “Atturas” Juris Rožkalns.

Lēmums: Par Juridiskās struktūrvienības vadītāju apstiprināt Juri Rožkalnu.

 

Par Finanšu struktūrvienības vadītāju izvirzīts Normans Penke.

 

Balsojuma jautājums: Vai atbalstāt par Finanšu struktūrvienības vadītāju apstiprināt Normanu Penki.

Balsojums:  “Par”; Leonīds Loginovs, Māris Birzulis, Inga Jakobsone, Juris Rožkalns, Rihards Vaivods, Kristīne Kanska, Valters Romans  “Pret”; _NAV__ balsis; “Atturas” Normans Penke.

Lēmums: Par Finanšu struktūrvienības vadītāju apstiprināt Normanu Penki.

 

Par Sporta struktūrvienības vadītāju izvirzīta Inga Jakobsone un Māris Birzulis.

Māris Birzulis savu kandidatūru atsauc, jo saskata, ka sanāks interešu konflikts un izvirza priekšlikumu virzīt Normanu Penki kā Sporta struktūrvienības vadītāju. Notiek debates par pozīcijas interešu konflikta būtību. LZS prezidents aicina balsot.

Balsojuma jautājums: Kurš ir par Normanu Penki kā Sporta struktūrvienības vadītāju?

Balsojums:  “Par”; Leonīds Loginovs, Māris Birzulis, Juris Rožkalns, Rihards Vaivods, Kristīne Kanska. “Pret”; _NAV__ balsis. Atturas: Normans Penke, Inga Jakobsone.

 

Balsojuma jautājums: Kurš ir par Ingu Jakobsoni kā Sporta struktūrvienības vadītāju?

Balsojums:  “Par”; Valters Romans. “Pret”; _NAV__ balsis,

Atturas: Normans Penke, Inga Jakobsone.

Lēmums: Par Sporta struktūrvienības vadītāju apstiprināt Normanu Penki.

 

Par Administratīvās struktūrvienības vadītāju izvirzīts Leonīds Loginovs.

Balsojuma jautājums: Vai atbalstāt par Administratīvās struktūrvienības vadītāju apstiprināt Leonīdu Loginovu?

Balsojums:  “Par”; Normans Penke, Māris Birzulis, Inga Jakobsone, Juris Rožkalns, Rihards Vaivods, Kristīne Kanska, Valters Romans  “Pret”; _NAV__ balsis; “Atturas” Leonīds Loginovs.

Lēmums: Par Administratīvās struktūrvienības vadītāju apstiprināt Leonīdu Loginovu.

Struktūrvienību vadītājiem jāsastāda attiecīgās struktūrvienības Nolikums līdz 24. jūnijam. Normans Penke rosina satikties uz “prātu vētru” Nolikumu izstrādes starpposmā, 15. jūnijā 17.00.

 

 1. Komisiju izveidošana.

 Komisijas tiks izveidotas Nolikumu izstrādes gaitā.

 

 1. Dažādi.

-LOK Tehniskās programmas tāmes apspriešana.

Nolemts iesniegt LOK A. Ēlertes un E. Kumpiņas sagatavotās Tehniskās programmas 20/21 tāmes, ja tās apstiprina viņu treneri.

 

-DNSS projekta finanšu stāvokļa izvērtēšana.

Inga Jakobsone iepazīstina ar jau fiksētajām projekta izmaksām. Juris Rožkalns uzdod jautājumu kāds ir projekta finanšu plānojums 3.kārtai. Inga Jākobsone atbild, ka projekta pabeigšanas izmaksas atbilst projekta paredzētajam kopējam budžetam. Ap 10% līdzekļu ir vēl nesadalīti un tiks novirzīti projekta ieviešanai.

 

-DNSS projekta 3.kārtas norises vietas izvēle balstoties uz iesūtītajiem jahtklubu pieteikumiem.

Debates par iesūtītajiem priekšlikumiem. Izvērtēšanu apgrūtina neziņa par norises laiku, kas atkarīgs no ceļošanas apgrūtinājumu atcelšanas saistībā ar Covid-19. Māris Birzulis prognozē, ka ātrāk par septembra vidu varētu nebūt iespējams ārzemju ekspertiem brīvi ierasties bez karantīnas apgrūtinājumiem. Māris Birzulis uzsver, ka augusts ir ļoti noslogots ar sacensību kalendāru.

Debatēs par akreditācijas pasākumu izskan viedokļi , ka izmantot ārtelpas rudens periodā akreditācijas pasākumam varētu būt riskanti nepastāvīgo laika apstākļu dēļ.

 

Balsojuma jautājums: Vai atbalstāt DNSS projekta akreditācijas pasākumam noīrēt atsevišķas reprezentatīvas telpas neatkarīgi no izvēlētā jahtkluba ?

Balsojums:  “Par”: Leonīds Loginovs, Normans Penke, Māris Birzulis, Inga Jakobsone, Juris Rožkalns, Rihards Vaivods, Kristīne Kanska, Valters Romans  “Pret”; _NAV__ balsis; “Atturas” _ NAV.

Lēmums: Atbalstīt DNSS projekta akreditācijas pasākumam noīrēt atsevišķas reprezentatīvas telpas neatkarīgi no izvēlētā jahtkluba.

 

Valters Romans rosina DNSS 3. kārtai izvēlēties divus jahtklubus – laivām Burāšanas klubu 360 un vējdēļiem LOBS. Kristīne Kanska iebilst, ka divas norises vietas būtiski palielina organizatora darba apjomu. Projekta vadītāja Inga Jākobsone piekrīt, ka divās vietās rīkot ir grūtāk. Normans Penke argumentē, ka Burāšanas klubam 360 starptautiska projekta īstenošana būs stradēģisks solis vietas attīstībai, un var palidzēt nākotnē risināt zemes īres jautājuma problēmas.

 

Balsojuma jautājums: Vai atbalstāt DNSS projekta 3.kārtu prioritāri organizēt Burāšanas klubā 360?

Balsojums:  “Par”: Leonīds Loginovs, Normans Penke, Rihards Vaivods, Kristīne Kanska, Valters Romans  “Pret”; _NAV__ balsis; “Atturas” _ J.Rožkalns, I.Jēkabsone, M.Birzulis.

Lēmums: Atbalstīt DNSS projekta 3.kārtu organizēt prioritāri Burāšanas klubā 360.

Ja Burāšanas klubam  360 projekta datumi nebūs pieejami, tad projektu īstenos LOBS. Par prioritāti noteikts projekta 3. kārtu organizēt Ķīšezerā.

 

-LOK budžeta tāmes organizācijas pamatdarbībai apspriešana.

Notiek debates. Nolemts par prioritāti vērst darbības, kas ļautu LZS pārstāvim izcīnīt vietu Olimpiskajās spēlēs. Jāstrādā pie jautājuma, lai LZS stratēģiskajās klasēs iekļautu jauno  iFoil klasi.

 

-Tiesnešu seminārs 6-7.06.

Max 25 cilvēki sakarā ar Covid-19 ierobežojumiem. Budžetā nav ēdināšana un kafijas pauze. Nav dalībniekiem dalības maksas.

Rudenī plānots semināru atkārtot tiem, kuri nevarēja tikt tagad. Vitai Matīsei jāsaskaņo semināra stundu ieskaite treneru resertifikācijai LSFP un jāizgatavo apliecinājumi par kursa apmeklēšanu.

 

Sakarā ar to, ka valdes sēdes darba kārtībā ietvertaie jautājumi ir izskatīti, valdes sēdes vadītājs valdes sēdi slēdz. Klātesošiem iebildumu nav. Valdes sēde slēgta plkst.18.30.