Elektroniskais protokols 9/20. 6.aprīlis.

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”

Valdes elektroniskās balsošanas Protokols 9/20. 6.aprīlis.

 

2020. gada 6. aprīlis.

 

Elektroniskā balsojumā piedalās valdes priekšsēdētājs Leonīds Loginovs un valdes locekļi: Normans Penke, Māris Birzulis, Juris Rožkalns, Kristīna Kanska, Inga Jākobsone, Valters Romans.

Elektroniskā balsojuma jautājums:

Vai jūs atbalstāt 3148.90 EUR piešķiršanu Latvijas Kaitsēfinga asociācijai?
Balsojums: Par –  Leonīds Loginovs, Normans Penke,  Valters Romans, Māris Birzulis, Juris Rožkalns, Kristīna Kanska, Inga Jākobsone. Pret – nav, Atturas – nav.
Nepiedalās Rihards Vaivods.

Lēmums: Piešķirt 3148.90 EUR Latvijas Kaitsērfinga asociācijai.

Līdzekļi no Ziedojuma līguma Nr.2/11-19, noslēgta Rīgā, 2019.g. 25.novembrī.

Protokolu sastādīja Vita Matīse.