Elektroniskais protokols 8/20. 26.marts.

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”

Valdes elektroniskās balsošanas Protokols 8/20.26.marts.

2020. gada 26 . marts.

Elektroniskā balsojumā piedalās valdes priekšsēdētājs Leonīds Loginovs un valdes locekļi: Normans Penke, Māris Birzulis, Juris Rožkalns, Kristīna Kanska, Inga Jākobsone, Valters Romans, Rihards Vaivods.

Elektroniskā balsojuma jautājums:

Vai jūs atbalstāt  izmaksāt  treneru atalgojumu martā pilnā apmērā?
Balsojums: Par –  Leonīds Loginovs, Rihards Vaivods, Normans Penke,  Valters Romans, Māris Birzulis, Juris Rožkalns, Kristīna Kanska, Inga Jākobsone.

Lēmums: Atbalstīt izmaksāt treneriem atalgojumu martā pilnā apmērā.

Protokolu sastādīja Vita Matīse.