Valdes sēdes protokols 7-20.19.marts

Protokols 7-20.19.marts

Latvijas Zēģelētāju savienības Valdes sēde 12.03.2020.
Rīgā, Kalpaka bulvārī 12, pl. 17.00

Valdes sēdē piedalās:
Valdes locekļi: Māris Birzulis, Inga Jakobsone, Juris Rožkalns. Attālināti, izmantojot elektronisko līdzekļu starpniecību: Normans Penke, Rihards Vaivods, Kristīna Kanska, Valters Romans.

Valdes priekšsēdētājs Leonīds Loginovs

Ģenerālsekretāre: Vita Matīse

Sēdi vada: L.Loginovs, protokolē V.Matīse.

Darba kārtība:

  1. Savienības 2020.gada budžeta izskatīšana.
  2. Savienības gadskārtējā sacensību kalendāra apstiprināšana.
  3. Starptautisko projektu DNSS,JNOM,World Sailing 2020, Race Managment,

Nordic un citu izskatīšana.

  1. Latvijas čempionātu burāšanā 2020-2021 gadiem izskatīšana.
  2. Tekošo finanšu rēķinu izskatīšana un apstiprināšana.
  3. Savienības komisiju apstiprināšana.
  4.  Savienības viceprezidenta iecelšana.
  5. Dažādi:

Burāšanas kluba 360 vēstule SC “Mežaparks”.

Andreja Bula iesniegums par atbalsta vēstuli RSBC.

 

Pret dienas kārtību valdes locekļiem iebildumu nav. Papildinājumu un izmaiņu nav.

 

1.Savienības 2020.gada budžeta izskatīšana.

Iepriekšējā valdes sēdē budžets jau izskatīts. Budžetu ir jāvirza uz kopsapulci.

Balsojuma jautājums: Vai atbalstāt virzīt 2020.g. sagatavoto budžetu uz izskatīšanu kopsapulcē?

Balsojums: PAR – L.Loginovs, M.Birzulis, I.Jakobsone, J.Rožkalns, N.Penke, R.Vaivods, K.Kanska, V.Romans.  Pret – nav;
Atturas – nav.

Lēmums: Virzīt 2020.g. sagatavoto budžetu uz izskatīšanu kopsapulcē.

Vita informē, ka treneru algām martā līdzekļi ir ienākuši LZS kontā, un tās tiks izmaksātas.

 

2. Savienības gadskārtējā sacensību kalendāra apstiprināšana.

M.Birzulis rosina izsūtīt visām dalīborganizācijām ziņu, ka līdz ar ārkārtas situāciju valstī visi pasākumi ir atcelti. Tiks lemts par sacensību kalendāru izmaiņām.

Balsojuma jautājums: Vai atbalstāt apstiprināt kalendāru pēc būtības?

Balsojums: PAR – L.Loginovs, M.Birzulis, I.Jakobsone, J.Rožkalns, N.Penke, R.Vaivods, K.Kanska, V.Romans.  Pret – nav;
Atturas – nav.

Lēmums: Apstiprināt kalendāru.

 

3. Starptautisko projektu DNSS, JNOM ,World Sailing 2020, Race Managment, Nordic un citu izskatīšana.

I.Jakobsone informē, ka 25.martā būs pieejama pilna informācija par DNSS projektu valdes locekļiem interneta HIVE learning platformā. Programmas galamērķis ir jauniešu vindsērfinga un jauniešu laivu treneru sertifikācija un treniņu vietu/jahtklubu sertifikācija. Sertifikāciju veiks tie treneri, kuri šobrīd mācās DNSS programmā. Trešā sesija (praktikie treniņi uz ūdens) būs pieejami visiem treneriem.

Valde lūdz I.Jakobsonei uztaisīt piedāvājumu DNSS projekta 3.daļas vietas izvēlei un izsūtīt visām LZS dalīborganizācijām, lai tās varētu pieteikties.

Tiek lūgts pirms DNSS dokumentu publiskošanas tos saskaņot LZS valdē.

No 12-15.05. paredzēta World Sailing viceprezidenta vizīte Latvijā.

JNOM ir sacensības – Ziemeļvalstu čempionāts, kuru organizē kāda no  Ziemeļvalstu grupas astoņām valstīm secīgā kārtībā. Latvijai ir iespēja rīkot šo čempionātu Latvijā 2021.g. Prognozētais laivu skaits Latvijā 200-300 laivas. Līdz š.g. 31. martam jādod atbilde.

Balsojuma jautājums: Vai piekrītat, ka LZS uzņemas organizēt Ziemeļvalstu čempionātu Latvijā 2021.g.?

Balsojums: PAR – L.Loginovs, M.Birzulis, I.Jakobsone, J.Rožkalns, N.Penke, R.Vaivods, K.Kanska, V.Romans.  Pret – nav;
Atturas – nav.

Lēmums: Valde piekrīt, ka LZS uzņemas organizēt Ziemeļvalstu čempionātu Latvijā 2021.g..

Nākamajā valdes sēdē iekļaut darba kārtībā un izveidot darba grupu Ziemeļvalstu čempionāta jautājumam.

J.Rožkalns informē, ka Latvijai ir iespēja organizēt Eiropas čempionātu 2021.g. Raceboard klasē.

 

4. Latvijas čempionātu burāšanā 2020-2021 gadiem izskatīšana.

Latvijas Burāšanas čempionāta 2020.g. rīkošanas līgums ir noslēgts. Nolikums apstiprināts.

 

5. Tekošo finanšu rēķinu izskatīšana un apstiprināšana.

Valdes reglamentā jāizstrādā saskaņojums naudas robežām.

Balsojuma jautājums: Vai valde atbalsta no rezerves fonda samaksāt juristiem 467,- EUR, ja tie piestāda visus attiecīgos dokumentus?

Balsojums: PAR – L.Loginovs, M.Birzulis, I.Jakobsone, J.Rožkalns, N.Penke, R.Vaivods, K.Kanska, V.Romans.  Pret – nav;
Atturas – nav.

Lēmums: Samaksāt juristiem, ja tiek piestādīti visi saistošie dokumenti. Ieskaitot darba Pieņemšanas/nodošanas aktus, ka darbs ir izpildīts.

 

6. Savienības komisiju apstiprināšana.

Strādāt pie komisijām. Valde iesūta priekšlikumus, lai sagatavotu virzīt pilnsapulcei dažādu komisiju izveidošanu.

R.Vaivodam uzdots izstrādāt Sporta komisijas Nolikumu. 

 

7. Savienības viceprezidenta iecelšana.

Valdes locekļi viceprezidenta amatam izvirza Normundu Penki.

Balsojuma jautājums: Vai atbalstāt viceprezidenta amatam Normanu Penki?      

Balsojums: PAR – L.Loginovs, M.Birzulis, I.Jakobsone, J.Rožkalns, N.Penke, R.Vaivods, K.Kanska, V.Romans.  ; Atturas – N.Penke; Pret – nav.

Lēmums: Par LZS viceprezidentu ievēlēts Normans Penke.

 

8. Dažādi:

8.2.Dažādi.  Burāšanas kluba 360 vēstule SC “Mežaparks”.

M.Birzulis iepazīstina ar situāciju Burāšanas klubā 360. Nolemts sagatavot lūguma vēstuli SC “Mežaparks” un IZM saistībā ar valstī noteikto ārkārtas situācijas  ietekmi klubā.

8.3. Dažādi. Andreja Bula iesniegums par atbalsta vēstuli RSBC.

Sagatavot atbalsta vēstuli RSBC.

 

Sēde slēgta 20.15.