Valdes sēdes Protokols 5/20.26.feb.

Protokols 5-20.26.feb.
Latvijas Zēģelētāju savienības Valdes sēde 26.02.2020.
Rīgā, Grostonas ielā 6B, pl. 15.00

 

Valdes sēdē piedalās:
Valdes locekļi: Jānis Preiss, Rihards Vaivods, Jānis Grīslis, Valters Romans , Ansis Dāle

Dalīborganizāciju pārstāvji: Alberts Rozins, Juris Rožkalns, Žaklīna Litauniece, Arnis Krauklis, Māris Birzulis

Ģenerālsekretāre: Vita Matīse

Sēdi vada: A.Dāle, protokolē V.Matīse.

Darba kārtība:

 1. g. pārskata apstiprināšana.
 2. g. budžeta apstiprināšana.
 3. Mežaparka burāšanas bāžu jautājums.
 4. Biedrības «Burāšanas tiesnešu apvienība»  uzņemšana LZS asociētajos biedros.
 5. LOBS uzņemšana LZS pilntiesīgos biedros.
 6. DNSS projekta gaita, gatavošanās 3.sesijai.
 7. Dažādi jautājumi:

Latvijas Jūras burāšanas čempionāta nolikuma apstiprināšana

“Toper” kluba vēstule.

Riharda Vaivoda iesniegums.

 

 1. 2019.g. pārskata apstiprināšana.

Pārskats izsūtīts jau iepriekš e-pastos, valde iepazinusies, notiek balsošana.

 Balsojuma jautājums: Vai atbalstāt 2019.g. pārskata apstiprināšanu?

Balsojums: PAR – J. Grīslis, R. Vaivods, J. Preiss, V. Romans, A.Dāle  Pret – nav;
Atturas – nav.

Lēmums: Apstiprināt 2019.g. pārskatu.

 

2. 2020.g. budžeta apstiprināšana.

Ansis informē, ka līdzekļi no LOK kopsummā saglabāsies iepriekšējā gada līmenī, nav vēl skaidrs vai izdosies piesaistīt LOK tehnisko programmu, kas būs papildus finansējums. Vita informē, ka no LSFP par kritērijiem saņemsim 9800 EUR un aicina visas dalīborganizācijas sūtīt informāciju un publicēt savas aktivitātes, lai nākamajā gadā saņemtu lielāku federācijas finansējumu par sasniegtajiem kritērijiem. Vita sniedz skaidrojumu par katru budžeta ienākošo sadaļu, notiek diskusija par izdevumu sadaļu un pozīcijām.

Balsojuma jautājums: Vai Jūs atbalstat 2020.g sagatavoto budžeta projektu un piekrītat virzīt kopsapulcei?

Balsojums: PAR –R. Vaivods, J. Preiss, A.Dāle, J. Grīslis, V. Romans.  Pret – nav;
Atturas – nav.

Lēmums: Atbalstīt 2020.g. budžeta projektu un virzīt kopsapulcei.

 

3. Mežaparka burāšanas bāžu jautājumi.

Birzulis informē par situāciju “Burāšanas klubā 360”. Lai klubs attīstītos un izpildītu SC “Mežaparks” , no kā tiek īrēta zeme kluba vajadzībām, prasības, nepieciešami ap 150 000 EUR. Tiek informēts, ka no 1. janvāra nav pagarināts darba līgums ar Pāvu ielas 14 (Rīgas Jahtkluba teritorija) pārvaldnieku, kas ir otra SC “Mežaparks” burāšanas bāze. Nav skaidrs, vai ieekonomētie līdzekļi, kopsummā ap 24 000 EUR, tiks novirzīti bāzes labiekārtošanai, vai ieies kopējā SC “Mežaparks” budžetā. SC “Mežaparks” bāzi pārņēma ar vēsturisku valsts dotāciju tās uzturēšanai. LZS biedri ir “Burāšanas klubs 360” un “Rīgas jahtklubs” un jautājums ir kā LZS var palīdzēt šim bāzēm saglabāties un attīstīties. Ir bažas, ka SC “Mežaparks” savā teritorijā tuvākajā nākotnē neredz divas burāšanas bāzes. Burāšanas sports nevar attīstīties bez ūdens, un ir ieteikums cīnīties, lai būtu valstiski atbalstīts Burāšanas centrs uz esošo burāšanas bāžu pamata Ķīšezerā, kam vajadzīgs LZS atbalsts kā vadošo industrijas pārstāvi.

Jāiepazīstas ar citu sporta federāciju pieredzi par Nacionālo sporta bāzes statusu. Šobrīd “Burāšanas klubs 360” ar savu sporta darbu un augstu sasniegumu sportu nodrošina SC “Mežaparks” Nacionālās sporta bāzes statusu, bet klubam jāmaksā pilna komerccena par zemes īri. Tiek informēts, ka tiek prasīta samaksa pat par slipa izmantošanu motorlaivas ielaišanai ūdenī, kas var negatīvi ietekmēt vai pat kritiski drošības situācijas uz ūdens un, protams, ietekmē sporta darbu.

Ierosinājums veidot darba grupu, un jaunajai valdei veltīt atsevišķu valdes sēdi šim jautājumam.

LZS izsaka atbalstu ( vēstules, pārrunas utt.), lai LZS stratēģiskās intereses caur šīm bāzēm tiktu īstenotas. LZS prioritāte ir šo bāžu saglabāšana.

Balsojuma jautājums: Vai LZS prioritāte ir sniegt atbalstu un iesaisti Mežaparka burāšanas bāžu saglabāšanā un attīstībā, lai LZS stratēģiskās intereses tiktu aizstāvētas?

Balsojums: PAR –R. Vaivods, J. Preiss, A.Dāle, J. Grīslis, V. Romans.  Pret – nav;
Atturas – nav.

Lēmums: LZS prioritāte ir sniegt atbalstu un iesaisti Mežaparka burāšanas bāžu saglabāšanā un attīstībā, lai LZS stratēģiskās intereses tiktu aizstāvētas?

Balsojuma jautājums: Vai atbalstāt deleģēt “Burāšanas kluba 360” un “Rīgas jahtkluba” pilnvarotos pārstāvēt  LZS stratēģiskās intreses Mežparka burāšanas bāžu jautājumā?

Balsojums: PAR –R. Vaivods, J. Preiss, A.Dāle, J. Grīslis, V. Romans.  Pret – nav;
Atturas – nav.

Lēmums: Atbalstīt deleģēt “Burāšanas kluba 360” un “Rīgas jahtkluba” pilnvarotos pārstāvēt  LZS stratēģiskās intreses Mežparka burāšanas bāžu jautājumā.

 

4. Biedrības «Burāšanas tiesnešu apvienība»  uzņemšana LZS asociētajos biedros.

Jautājumu komentēt tika nosūtīts LZS Tiesnešu kolēģijai, saņemta vēstule no A.Bērziņa ar negatīvu vērtējumu un pamatojumu asociācijas uzņemšanai. Iepriekš izsūtīta valdei iepazīties.

Grīslis izsaka viedokli, ka biedrības nosaukums ir maldinošs. V.Romans izsakās, ka neizprot asociācijas nepieciešamību. Tiek lūgts A.Rozinam precizēt biedrības mērķi. A.Rozins atbild, ka mērķis ir apmācīties un mācīt, organizēt kursus par burāšanas tiesāšanas jautājumiem. A.Rozins komentē ārvalstu federācijas pārstāvjus organizācijas biedru sarakstā.

Valdes locekļi izsaka neapmierinātību ar kopējo situāciju tiesāšanas jautājumos. V.Romans informē, ka Jūras burāšanas asociācija rīkos semināru par tiesāšanas jautājumiem par saviem līdzekļiem, un izsaka nožēlu, ka nav bijusi iespēja agrāk uzzināt par DNSS tiesnešu apmācības kursiem. DNSS ietvaros notiks tiesnešu un noteikumu apmācība 2,3 maijā Rīgā, Latvijas tiesnešiem, sportistiem, treneriem, ko vadīs World Sailing starptautiskās kategorijas tiesnesis A.Poksi (Igaunija).

Balsojuma jautājums: Vai atbalstat “Burāšanas tiesnešu apvienību” uzņemt LZS asociētajos biedros?

Balsojums: PAR –R. Vaivods, J. Preiss.  Pret – A.Dāle, J. Grīslis; Atturas – V. Romans.

Lēmums: Neuzņemt “Burāšanas tiesnešu apvienību”.

 

5.LOBS uzņemšana LZS pilntiesīgos biedros.

 Ģenerālsekretāre V.Matīse informē ka ir saņemts pieteikums dalībai LZS no Nodibinājums “Latvijas olimpiskā burāšanas skola”  (LOBS)  no Jāņa Jēkabsona. Iesniegumam atbilstoši ZLS prasībām pievienoti:

 • Biedrības statūtu kopija;
 • Reģistrācijas apliecības kopija (ar dibināšanas nosaukumu , kas pēcāk mainīts);
 • Iesniegums;

Ģenerālsekretāre informē, ka pieteikumā saskaņā ar LZS valdes noteikto pieteikumu kārtību iztrūkst precīzs:

 • Jahtkluba (asociācijas) biedru saraksts;
 • jahtkluba (asociācijas) jahtu saraksts;

kas nepieciešams, lai valde kompetenti varētu izvērtēt kandidāta ieguldījumu burāšanā un pēc lēmuma pieņemšanas to atspoguļotu citiem savem biedriem.

Klātesošie ir ZLS valdes un dalīborganizāciju pārstāvji. LOBS vadītājs J. Jēkabsons nav ieradies uz valdes sēdi un nav informējis LZS par pārstāvi, kas pilnvarots no LOBS puses šī jautājuma izskatīšanā.

 

Tiek atklātas diskusijas, vai skola atbilst jahtkluba kritērijiem, lai to uzņemtu par pilntiesīgu biedru. LOBS iesniedz informāciju, ka viņiem ir 60 biedri, 25 vējdēļi un divas laivas. J.Preiss informē, ka LOBS ir viena organizācija ar divām adresēm : filiāle atrodas Junciemā. Iesniegumā uzrādīta juridiskā adrese Liepājā. V.Matīse informē, ka ievadot interneta meklētājā LOBS, uzrādās interneta vietne buruskola.lv.  A. Krauklis informē, ka informācija par LOBS biedriem pieejama vietnē vindsērfings.lv, to apstiprināja arī J.Preiss.

 

J.Grīslim priekšlikums tehniski atlikt balsošanu, lai LOBS iesniedz biedru sarakstu, jo šobrīd nav izpildīti kritēriji – nav iesniegts biedru saraksts.

Balsojuma jautājums: Vai atbalstat “Latvijas Olimpisko burāšanas skolu” uzņemt LZS pilntiesīgos  biedros?

Balsojums: PAR –R. Vaivods, J. Preiss,  A.Dāle, V.Romans; Atturas – J. Grīslis. Pret – nav.

Lēmums: Uzņemt “Latvijas Olimpisko burāšanas skolu” LZS pilntiesīgos  biedros*.

 

*Pamatojoties uz valdes locekļu J. Grīšļa un R. Valtera iebildumiem pēc sanāksmes,  pastāv iespēja, ka  šī lēmums varētu tikt apstrīdēts no citu biedru puses, jo saskaņiņā ar LZS  statūtu punktu 4.2. … Pieteicēja neierašanās gadījumā pieteikums netiek izskatīts. …   , kā arī nav iesniegti saraksti par LOBS biedriem un jahtām”. Pamatojoties uz iepriekš minēto, šī valdes lēmuma leģitimitāte tiks papildus pārbaudīta, veicot neatkarīgu  juridisko novērtējumu.

 

6. DNSS projekta gaita, gatavošanās 3.sesijai.

DNSS projekta vadītāja Inga Jākobsone iesūtījusi prezentāciju, kuru prezentē Jānis Preiss. Inga sēdē nepiedalās. Tiek izstāstīts par projekta otro kārtu un plāniem trešajai – noslēdzošajai kārtai maijā.

Preiss stāsta, ka liels ieguvums no programmas būs, ka tai noslēdzoties visi klubi varēs strādāt pēc vienotas sistēmas. Un klubu darbu un treneru darbu varēs sakārtot pēc vienotas metodikas.

Būs vienota interneta platforma, kur būs pieejama informācija par kritērijiem un standartiem, lai atvērtu jaunu klubu.

Vita uzdod jautājumu – vai trešās kārtas norises vietai jābūt LZS dalīborganizācijai? J.Grīslis saka, ka viennozīmīgi. A.Krauklis jautā – vai nevajag klubiem izsludināt pieteikšanos uz maija sesiju. J.Preiss atbild, ka informācija ir sagatavota, bet nosūtītajā informācijā nav noteikts ne laiks, ne vieta.

Valde uzdod jautājumu kur var pieteikties, lai pretendētu uz vietas izvēli DNSS projekta trešajai kārtai. Tiek uzdots jautājums, kā pieteikties uz treneru apģērbu piegādi. Valde lemj autājumu noskaidrot pie I.Jākobsones.

V.Romans uzdod jautājumu kur notiks plānotie semināri, J.Preiss nevar atbildēt.

A.Rozins uzdod jautājumu vai DNSS vadītājs ir apstiprināts ar Valdes lēmumu. Ansis rezumē, ka tas ir LZS projekts, Inga ir projekta vadītāja, bet jautājumi jāsaskaņo ar LZS.

 

7.1. Dažādi.  Latvijas Jūras burāšanas čempionāta nolikuma apstiprināšana.

Balsojuma jautājums: Vai atbalstat Latvijas Jūras burāšanas čempionāta nolikumu?

Balsojums: PAR –R. Vaivods, J. Preiss, A.Dāle, J. Grīslis, V. Romans.  Pret – nav;
Atturas – nav.

Lēmums: Atbalstīt Latvijas Jūras burāšanas čempionāta nolikumu.

7.2. Dažādi.  “Topper” kluba vēstule.

Valde lemj sniegt atbildi biedram līdz biedru kopsapulcei , norādot pieņemto lēmumu pamatojumu.

7.3. Dažādi. Riharda Vaivoda iesniegums.

Valde iepazīstas ar iesniegumu. Deleģē lūgt skaidrojumu Tiesnešu kolēģijai, jo valdes ieskatā deleģētais jautājums bija deleģēts citai organizācijai.

A.Krauklis ierosina TK izstrādāt vienotu Nolikuma paraugu.

 

Sēde slēgta 17.15.

Protokolu sastādīja Vita Matīse.