Valdes sēdes protokols 4-20.18.feb.

Protokols 4-20.18.feb.
Latvijas Zēģelētāju savienības Valdes sēde 18.02.2020.
Rīgā, Grostonas ielā 6B, pl. 15.00

Valdes sēdē piedalās:
Valdes locekļi: Jānis Preiss, Rihards Vaivods, Jānis Grīslis, Valters Romans , Ansis Dāle

Sēdi vada: A.Dāle, protokolē V.Matīse.

Darba kārtība:

  1. Engures jahtkluba iesniegums LZS saistībā ar LOK vēlēšanām 2o.martā.
  2. Ziedojuma pieņemšana no SIA “Corax Latvia”1800,- EUR apmērā
  3. LOBS uzņemšana LZS par pilntiesīgu biedru.
  4. World Sailing Pasaules čempionāts Brazīlijā.
  5. Finansējuma pieprasījums Optimist sportistiem no RD.
  6. Dažādi jautājumi.
  1. Engures jahtklubs iesūtījis vēstuli ar ierosinājumu LZS valdei pieņemt lēmumu par LZS prezidenta Anša Dāles virzīšanu LOK prezidenta amatam LOK vēlēšanās 20. martā. Ansis Dāle izsakās, ka redz sevi LOK izpildkomitejā augstu sasniegumu sadaļā, un atgādina valdei, ka šogad LZS ir iesniedzis Izglītības ministrijai un Olimpiskai komitejai redzējumu kā attīstīt augstu sasniegumu sportu. Notiek debates, vai Ansim kandidēt uz LOK prezidenta vai viceprezidenta amatu. Valde atbalsta un uzskata, ka burāšanas sports no tā tikai iegūs, pat ja netiks ievēlēts, bet galīgo lēmumu jāpieņem Ansim pašam.

Ģenerālsekretāre informē, ka viens no vadošajiem LOK prezidenta amata kandidātiem 2020.g. LOK vēlēšanās Žoržs Tikmers izteicies, ka LOK izpildkomitejā vēlas redzēt aktīvus federāciju prezidentus. Ansis Dāle atgādina, ka LZS prezidenta vēlēšanas ir 12.martā, bet kandidātu saraksti jāiesniedz LOK vēlēšanām jau 20. februārī. Jānis Preiss norāda: “Izvirzīšanas mirklī Ansis Dāle ir LZS prezidents”. Kurš būs prezidents uz nākošo ciklu, to varēs zināt tikai pēc dalīborganizāciju balsojuma 12.martā, bet tas nevar būt par iemeslu, lai nekandidētu LOK vēlēšanās.

Nolemts Engures jahtklubam sniegt atbildi, ka izvērtējot reālās iespējas, šobrīd Ansim Dālem kļūt par LOK prezidentu nav lielas, un valde nolemj virzīt Ansi LOK izpildkomitejas locekļa vēlēšanām.

 

Balsojuma jautājums: Vai izvirzīt par LOK izpildkomitejas kandidātu Ansi Dāli ar tiesībām tikt izvirzītam par LOK viceprezidentu?

Balsojums: PAR – J. Grīslis, R. Vaivods, J. Preiss, V. Romans.  Pret – nav;
Atturas – A.Dāle

Lēmums: Izvirzīt par LOK izpildkomitejas kandidātu Ansi Dāli ar tiesībām tikt izvirzītam par LOK viceprezidentu.

 

2. Ziedojuma pieņemšana no SIA “Corax Latvia” 1800,- EUR apmērā.

Balsojuma jautājums: Vai Jūs atbalstat pieņemt ziedojumu no SIA “Corax LATVIA”, Reģ. Nr. 40103259227, 1800,- ( viens tūkstotis asoņi simti) Eur apmērā?

Balsojums: PAR –R. Vaivods, J. Preiss, A.Dāle, J. Grīslis, V. Romans.  Pret – nav;
Atturas – nav.

Lēmums: Atbalstīt ziedojuma pieņemšanu no SIA “Corax LATVIA”.

 

3. LOBS uzņemšana LZS par pilntiesīgu biedru.

 Valde atliek jautājuma izskatīšanu uz 26.februāra Valdes sēdi.

 

4. World Sailing Pasaules čempionāts jauniešiem Brazīlijā.

Ir publicēts Nolikums, un pieteikšanās termiņš ir 1.jūnijs. Tajā brīdī ir jau jāsamaksā, bez tā pieteikšanās neskaitās. Čempionāts ir Laser Radial un BicTechno+. Vaivods uzsver, ka izmaksas šim čempionātam ir ļoti augstas. Preiss vērtē, ka šis čempionāts ir ļoti vērtīgs, jo katru valsti pārstāv tikai viens sportists un iespēja izcīnīt labu rezultātu. Grib gatavot sportistu šim čempionātam, un arī kā trenerim vērtīgs pasākums. Reģistrēt sportistus var tikai LZS. Rakstīt vēstuli ar lūgumu ENP programmai.

Valde vienojas uzdot izstrādāt iekšējās atlases kritērijus  Laser asociācijai un LVA. Noteikt labāko sportistu un nākamos četrus secīgā kārtībā, ja vadošais sportists kādu iemeslu pēc netiek. Atlases kritērijus iesūtīt līdz 13.martam.

Izvēršas diskusija, cik lietderīgi braukt sportistam, kurš nevar cīnīties par augstām vietām.

 

5. Finansējuma pieprasījums Optimist sportistiem Pasaules čempionātam Riva del Garda.

Muciņš Ričards; Plavins Rihards un Paula Kristiana Sīmane lūdz piešķirt LZS līdzfinansējumu Pasaules Čempionāta dalības maksai 612.50,- EUR katrs, kopējā summa no LZS budžeta ir 1837,5 EUR.

Balsojuma jautājums: Vai Jūs atbalstāt piešķirt LZS līdzfinansējumu Optimist Pasaules čempionātam Ričardam Muciņam 612.50,- EUR, Pļaviņam Rihardam 612,50,- EUR un Sīmanei Paulai Kristianai 612.50?

Balsojums: PAR – J. Grīslis, R. Vaivods, J. Preiss, V. Romans.  Pret – nav; Atturas – nav.
A.Dāle nepiedalās.

Lēmums: piešķirt LZS līdzfinansējumu Optimist Pasaules čempionātam Ričardam Muciņam 612.50,- EUR, Pļaviņam Rihardam 612,50,- EUR un Sīmanei Paulai Kristianai 612.50,- EUR.

 

6.Finansējuma pieprasījums Optimist sportistiem Eiropas čempionātam Tallinā.

Karlīne Vaivode un  Viesturs Simsons lūdz piešķirt LZS līdzfinansējumu, katrs 370,- EUR apmērā sacensību dalības maksai.

Balsojuma jautājums: Vai Jūs atbalstāt piešķirt LZS līdzfinansējumu 370,- EUR Karlīnei Vaivodei un 370,- EUR Viesturam Simsonam, kopējā summa no LZS budžeta Optimist Eiropas čempionātam 740,- EUR.

Balsojums: PAR – J. Grīslis, R. Vaivods, J. Preiss, V. Romans.  Pret – nav; Atturas – nav.
A.Dāle nepiedalās.

Lēmums: Piešķirt LZS līdzfinansējumu Optimist Eiropas čempionātam 370,- EUR Karlīnai Vaivodei un 370,- EUR Viesturam Simsonam.

 

7. Dažādi.  

Tiek atgādināts, ka Rīgas Sporta Burāšanas centrs lūdz atbalsta vēstuli. Diskusijās rodas daudz jautājumi, un valde nevar pieņemt lēmumu. LZS atbalsta Rīgas Sporta Burāšanas centra jahtklubu šajā teritorijā, īpaši bērnu un jauniešu sportu, bet oficiālai atbalsta vēstulei pieprasa tiešākus paskaidrojumus un precizējumus.

 

Sēde slēgta 16.15.

Protokolu sastādīja Vita Matīse.