Sporta komisijas protokols 28.01.2020

Sporta komisijas protokols 28.01.2020
Latvijas Zēģelētāju savienības Sporta komisijas sēde 28.01.2020.
Rīgā, Grostonas ielā 6B, pl. 15.00

Sporta komisijas sēdē piedalās:
Jānis Preiss, Rihards Vaivods, Alberts Rozins, Žaklīna Litauniece, Ansis Dāle, Arnis Krauklis

DNSS projekta vadītāja Inga Jakobsone.
Ģenerālsekretāre: Vita Matīse,
Sēdi vada: A.Dāle, protokolē V.Matīse.

Darba kārtība:

 1. 2020.g. sporta budžeta prioritārais sadalījums.
 2. Ieteikumi 2021. g. treneru reitinga izmaiņām.
 3. Optimst komandas apstiprināšana EČ un PČ.
 4. LČ distances akvatorijas izvietošanas ieteikumi.
 1. 2020. g. sporta budžeta prioritārais sadalījums.

Treneris Rihards Vaivods informē par esošo situāciju Laser Radial klases kvalifikācijai uz Olimpiskajām spēlēm. Pēdējā iespēja meitenēm kvalificēties ir Pasaules kausa posms Dženovā aprīlī. Eiropas valstīm kvalifikācijai palikušas divas vietas, uz kurām vissīvāk cīnīsies SPA, POR, SLO, LAT, RUM, CHE, BUL un iespējams EST. SPA grupā ir favorīts. Pēc Japānas pasaules čempionāta Latvija ir sestā valsts aiz svītras, kura nav kvalificējusies, ja kāda valsts atteiksies no dalības, tad vērā tiks ņemti Japānas rezultāti.

Nepietiekama finansējuma dēļ uz sacensībām līdzi nebrauc treneris.

Notiek diskusijas par 2020.g. sporta budžeta prioritāro sadalījumu. Vējdēļu pārstāvji uzsver, ka jau tagad jāapstiprina IFoil kā jaunā LZS stratēģiskā klase, un jāpiešķir finansējums kā iepriekš RS;X klasei. A.Rozins norāda uz augstajiem Optimist klases rezultātiem un to, ka visām jaunajām klasēm jābūt vienādiem nosacījumiem. J.Preiss dalās pieredzē, ka līdzfinansējums no LZS ir morāla motivācija sportistam.

 

Diskusijās par sporta budžeta jautājumu tiek izvirzīti četri prioritārie varianti:

1) Sadalīt finansējumu trīs vienādās daļās – Optimist, Laser, Bic Techno,

2) Sadalit finansējumu – 50:50 laivas un dēļi,

3) Sadalīt finansējumu piecās vienādās daļās – Optimist, I-foil, Laser, Bic, Double Handed Mix,

4) Sadalīt finansējumu: Laser 50%, Optimis25%, Bic 25%

Balsojuma jautājums: Kuru no prioritārajiem variantiem atbalstat?

Balsojums: A. Rozins un R.Vaivods atbalsta 1.variantu. A.Dāle, A.Krauklis, J.Preiss atbalsta 2. variantu. Ž. Litauniece atbalsta 4.variantu.

Lēmums: 2020.g. sporta budžetu prioritāri sadalīt 50% vējdēļi un 50% laivas.

A.Krauklis un I.Jākobsone lūdz iedalīto LZS budžetu sadalīt asociācijas iekšienē. Par aosciācijas iesūtīto ieteikumu LZS Valdei jābalso.

Tiek nolemts rakstīt vēstuli LOK vadībai, lai iepazīstinātu ar jaunajām klasēm, un lūgt finansējumu, lai sagatavotos pirmajam Pasaules čempionātam. Tāmi par Dženovas Pasaules kausa posmu iesūta Žaklīna un Rihards, Vita sagatavo vēstuli un pievienotās tāmes nosūta LOK.

 

2. Ieteikumi 2021. g. treneru reitinga izmaiņām.

LVA iesūtījusi priekšlikumu, turpmāk no LZS budžeta apmaksāt tikai tādus trenerus, kuru audzēkņi piedalās Eiropas un Pasaules čempionātos.

A.Rozins uzskata, ka LZS ir nacionālā autoritāte un nevar finansēt klubu trenerus, jo LZS prioritāte ir atbalstīt izlasi un augstu sasniegumu sportu.

Balsojuma jautājums: Vai atbalstat prasību, ka vindsērfinga trenerim, kurš pretendē kļūt par LZS finansētu treneri, trenera audzēkņiem ir jāpiedalās EČ vai PČ?

Balsojums: PAR –A. Krauklis, J. Preiss, A.Rozins, R. Vaivods.  Pret – nav;
Atturas – Ž. Litauniece, A.Dāle.

Lēmums: Atbalstīt prasību, ka vindsērfinga trenerim, kurš pretendē kļūt par LZS finansētu treneri, trenera audzēkņiem ir jāpiedalās EČ vai PČ.

Notiek diskusija, kurā izkristalizējas viedoklis, ka klubu līmenī notiek audzēkņu sagatavošana labā līmenī, arī vērtējot Baltijas un Ziemeļvalstu līmenī. Bet finanšu trūkuma dēļ piramīdas augšdaļa – izlase, paliek novārtā. Tas ir pamatiemesls kādēļ neizdodas sagatavot olimpiešus. Ir daudz labu klubu līmeņu sportistu, bet pati “augša” pietrūkst.

 

3. Optimst komandas apstiprināšana EČ un PČ 2020.

 Pirms LZS valdes balsojuma, valde lūdz izskatīt “Optimist” klases  komandas sastāvu PČ un EČ Sporta komisijai.

 Balsojuma jautājums: Vai jūs atbalstat apstiprināt Pasaules čemponātam 1-11.07. Riva del Garda un Eiropas čempionātam Tallinā 22-29.06. Optimist klasē sekojošu komandu sastāvu, ko apstiprinājusi Latvijas Optimist asociācijas valde saskaņā ar LOKA reitingu. (Valdes sēde 07.01.2020)? Balsojums neskar finansējuma piešķiršanu.

Pasaules čempionāts, Riva del Garda, 1. – 11.07.2020

 1. Emīls Mikus Baškevics
  2. Ričards Muciņš
  3. Rihards Pļaviņš
  4. Paula Kristiāna Sīmane

  komandas vadītājs: Ilze Pļaviņa
  komandas treneris: Dāvis Andersons

 

Eiropas čempionāts, Tallina, 22. – 29.06.2020

Karlīna Vaivode
Alīda Šārona Cauna
Ulla Katrīna Dubra
Viesturs Simsons
Artis Kristers Graudums
Jūlijs Kaugars
Jēkabs Čodars

komandas vadītājs: Ieva Kaugare
komandas treneris: Rihards Vaivods

 

Balsojums: PAR –A. Krauklis, J. Preiss, A.Rozins, R. Vaivods, A.Dāle. Pret – nav;
Atturas – Ž. Litauniece.

Lēmums: Apstiprināt sastāvu.

 

4. LČ distances akvatorijas izvietošanas ieteikumi.

Valdē ir apstiprināts, ka LČ šogad notiek Liepājā. Jautājumā par distances izvietojumu, tiek informēts, ka LČ izmaksas palielinās par 1500,- EUR, ja distanci izvieto jūrā, nevis Karaostā, kāds bija LČ rīkotāja piedāvājums. Iepriekš tika izteikts viedoklis, ka Karaostā distance sanāk pārāk īsa, un Optimist un Laser klasēm distances garumu vajag 50 min. R. Vaivods uzskata, ka distance Karaostā neatbilst Olimpiskajiem principiem dēļ moliem. J.Preisam ir divi ierosinājumi – sākt sacensības ar vējdēļiem, kuri burā pa visu akvatoriju, un dienas otrā daļā laivas burā pa visu akvatoriju. Diskutējot par drošības apsvērumiem, Nolikumā jāiekļauj, ka treneriem ar motorlaivām nav jāmaksā sacensību dalības maksu, bet viņiem jāpiedalās glābšanā pie pirmā pieprasījuma.

Ierosinājums galīgo lēmumu par distances izvietojumu pieņemt treneru rīta sanāksmē pirms dienas braucieniem.

Lēmums: izveidot darba grupu par distances izvietošanu LČ : R.Vaivods, I.Jākobsone, J.Jēkabsons.

Par darba grupas lēmumu informēt Sporta komisiju līdz 5.martam.

 

 

Sēde slēgta 17.00.

Protokolu sastādīja Vita Matīse.