Valdes sēdes Protokols 2-2020

Protokols 2-2020
Latvijas Zēģelētāju savienības Valdes sēde 17.01.2020.
Rīgā, Grostonas ielā 6B, pl. 15.00

 

Valdes sēdē piedalās:
Valdes locekļi: Jānis Preiss, Rihards Vaivods, Jānis Grīslis, Valdis Vancovičs, Ansis Dāle

Trenere: Žaklīna Litauniece, DNSS projekta vadītāja Inga Jakobsone.
Ģenerālsekretāre: Vita Matīse,
Sēdi vada: A.Dāle, protokolē V.Matīse.

Darba kārtība:

  1. LVA izvirzīto treneru reitinga  apstiprināšana.
  2. Latvijas čempionāta Double Handed rīkotāja apstiprināšana.
  3. Atlases kritēriju izmaiņas OS Tokijā Laser Radial klasei.
  4. Gatavošanās kopsapulcei.
  5. Priekšlikumu iesniegšanas kārtība un nepieciešamie dokumenti Valdes locekļu un Prezidenta amata kandidātiem LZS vēlēšanās.
  6. Darbs pie budžeta.
  7. DNSS projekta vadītājas Ingas Jakobsones atskaite par projekta gaitu.
  8. Dažādi.
  1. LVA izvirzīto treneru reitinga  apstiprināšana.

Ansis uzstāda jautājumu – kas notiek, ja treneris, kurš saņem LZS atalgojumu sezonas laikā maina klubu. J.Grīslis atgādina, ka līdz šim ir bijis trīspusējs līgums. V.Vancovičs rosina, ka LZS trenerim mainot klubu jāpārskata līgums un tiek nolemts juristam lūgt pārskatīt līgumu un pievienot šo punktu.

Balsojuma jautājums: Vai Jūs atbalstat LVA ieteikumu finansējumu piešķirt pirmajiem trīs vindsērfinga treneriem ar augstāko punktu skaitu balstoties uz treneru reitingu?

Balsojums: PAR – J. Grīslis, R. Vaivods, J. Preiss, A.Dāle, V. Vancovičs.  Pret – nav;
Atturas – nav.

Lēmums: Atbalstīt LVA ieteikumu par trīs vindsērfinga treneru finansēšanu.

   

   2. Latvijas čempionāta Double Handed rīkotāja apstiprināšana.

Pilsētas jahtklubs sniedz paskaidrojumus par LČ Double Handed, paredzēts, ka pēc ORC sistēmas startēs Mix grupa, un tā būs vienīgā grupa kurā piešķirs Latvijas čempiona titulus. Pārējās jahtas startēs pēc LAT LYS sistēmas. Sacensībām noteikts mērķa laiks – līdz 48 h. Ir cerība, ka piedalīsies 4 valstis, mārketinga budžets 2500 eur un vēl jahtkluba budžets 1000 eur. Pagājušā gadā piedalījās 17 laivas.

Valde ir iepazinusies ar rakstveida Engures piedāvājumu. LJBA iesūtījusi vēstuli, ka atbalsta Pilsētas jahtkluba kandidatūru LČ 2020 rīkošanai.

Balsojuma jautājums: Vai Jūs atbalstat LJBA atbalstīto kandidātu – Pilsētas jahtklubu, kā Latvijas čempionāta rīkotāju jūras jahtām Double handed 2020.gada 19.-21.jūnijā?

Balsojums: PAR –R. Vaivods, J. Preiss, A.Dāle, V. Vancovičs.  Pret – nav;
Atturas – J. Grīslis.

Lēmums: Atbalstīt Pilsētas jahtklubu kā 2020.g. LČ rīkotāju jūras jahtām Double handed.

 

 3. Atlases kritēriju izmaiņas OS Tokijā Laser Radial klasei.

Sporta komisija pirms gada ir izstrādājusi atlasi, iekļaujot četras regates. Diemžēl Jēras regatei datums ir mainīts, un meitenes nevar paspēt piedalīties abās. Ir iespēja, ka Medenblikas regate nenotiks. Genovas pasaules kauss ir galvenā atlase valstij uz OS.

E.Kumpiņa lūdz regates neaizvietot ar EČ, jo viņai tajā laikā izlaiduma eksāmeni. A. Ēlerte lūdz finansējumu atlases sacensībām. Ansis Dāle atbild, ka pagājušā gadā LZS/LOK piešķīra papildus finansējumu 12 000 eur inventāram. A.Ēlerte izsaka viedokli, ka atlasei atstāj tikai Genovas regati kā atlases sacensības, un Japānu neņem vērā. Valde noraida. J.Preiss rosina noteikt pēc Genovas vēl vienas vai divas atlases sacensības. Notiek diskusija kuras sacensības būtu vispiemērotākās. Rihards izvirza, ka jāvienojas par principu – atstāt divas regates, vai tomēr meklēt vēl trešo atlases regati. Treneri piedāvā Eurocup Torbole 30.04.-03.05. regati. A.Ēlerte piezīmē, ka šis būtu finansiāli visizdevīgākais variants.

Balsojuma jautājums: Vai Jūs atbalstāt par atlases sacensībām atstāt Japānu un Genovu un iepriekš nosauktās divas regates aizvietot ar Eurocup Torbole 30.04.-03.05. regati?

Balsojums: PAR – J. Grīslis, J. Preiss, A.Dāle, V.Voncovičs.

Pret – nav; Atturas – R.Vaivods

Lēmums: par atlases sacensībām atstāt Japānu un Genovu un iepriekš nosauktās divas regates aizvietot ar Eurocup Torbole 30.04.-03.05. regati.

 

4. Gatavošanās kopsapulcei.

Noteikt datumu kopsapulcei. (12.marts) Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kopsapulces jāsasauc Valdes sēdi. Vitai pārbaudīt telpu pieejamību. Sapulces sākums 18.00.

Sasaukt Sporta komisijas sēdi līdz nākamajai Valdes sēdei, lai lemtu par sporta budžeta sadalījuma principiem.

 

Balsojuma jautājums: Vai atbalstāt kopsapulces sasaukšanu 12.martā?

Balsojums: PAR – J. Grīslis, R. Vaivods, J. Preiss, A.Dāle, V.Voncovičs.

Pret – nav; Atturas – nav

Lēmums: Sasaukt kopsapulci 12.martā.

 

5. Priekšlikumu iesniegšanas kārtība un nepieciešamie dokumenti Valdes locekļu un Prezidenta amata kandidātiem LZS vēlēšanās.

Jāinformē dalīborganizācijas par kopsapulci un jāinformē, ka valdes locekļu un prezidenta amata kandidātu iesūtīšanas beidzamais datums ir divas nedēļas pirms kopsapulces. Priekšlikumi jāiesūta rakstveidā. Informācija dalīborganizācijām jāizsūta 20.jānvārī.

 6. Budžets.

Rihards jautā vai ir zināms jau valsts finansējums. Vita informē, ka nepieciešamās atskaites ir iesniegtas un izsaka lūgumu nākamajā sezonā Nolikumos un citos dokumentos minēt LZS vārdu, kā arī citos organizētajos pasākumos, kas tad nākotnē atvieglotu atskaišu iesniegšanu.

Valde iepazīstas ar budžeta projektu.

7. DNSS projekta vadītājas Ingas Jakobsones atskaite par projekta gaitu.

Inga Jakobsone informē Valdi par padarīto pirmās DNSS sesijas laikā un darbiem, kas notiek starpsesiju periodā. Tiek uzsvērtas prioritātes kurās vairāk jāiesaistās LZS, un kuras turpināt, kā ikgadējas arī pēc projekta ieviešanas. Kopā ar Valdi izdiskutēts jautājums par pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas kursiem treneriem un drošības kursiem sadarbībā ar Jūras Glābšanas dienestu, kā arī iezīmēta problēma treneru apdrošināšanas jautājumā.  Nākošā DNSS sesija notiks no 12. februāra līdz 21. februārim. Projekts notiek Sailing Latvia sadarbībā ar Starptautiskās Olimpiskās komitejas Olimpisko Solidaritāti, Latvijas Olimpisko komiteju un  World Sailing ekspertu Timu Krosu.

8. Dažādi.  

Ierosinājums pārslēgt grāmatvedības un juridisko pakalpojuma līgumu ar Tomu Zirdziņu.

Balsojuma jautājums: Vai Jūs atbalstat pārslēgt grāmatvedības un juridisko pakalpojuma līgumu ar Tomu Zirdziņu?

Balsojums: PAR – J. Grīslis, R. Vaivods, J. Preiss, A.Dāle, V. Vancovičs.  Pret – nav;
Atturas – nav.

Lēmums: pārslēgt grāmatvedības un juridisko pakalpojuma līgumu ar Tomu Zirdziņu.

 

Sēde slēgta 17.15.