Elektroniskais protokols 1/20

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”

Valdes elektroniskās balsošanas Protokols 1/20

2020. gada 7. decembris.

LZS saņēmis iesniegumu no Larsa Āboliņa ar lūgumu finansiāli atbalstīt viņa dalību kitesērf nometnē Šrilankā no 8.01.-01.02.2020. Finansējums tiks tērēts viesu nama, trenera un ēdināšanas pakalpojumiem pēc piestādītā rēķina 2192.05 Eur un inventāra iegādei 1110.22 EUR. Līdzekļi LZS kontā saņemti no Ziedojuma līguma Nr.2/11-19, noslēgta Rīgā, 2019.g. 25.novembrī.

Elektroniskā balsojumā piedalās Valdes locekļi: Ansis Dāle, Valters Romans, Valdis Vancovičs, Rihards Vaivods, Jānis Grīslis, Jānis Preiss.

Elektroniskā balsojuma jautājums:

Vai jūs atbalstat līdzekļu piešķiršanu balstoties uz L.Āboliņa iesniegumu?
Balsojums: Par –  Jānis Grīslis, Rihards Vaivods, Ansis Dāle,  Valters Romans, Jānis Preiss, Valdis Vansovičs.
Pret – nav, atturas –nav.

Lēmums: Atbalstīt Larsa Āboliņa iesniegumu.

Protokolu sastādīja Vita Matīse.

X