Elektroniskais protokols 19/19

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”

Valdes elektroniskās balsošanas Protokols 19/19

2019. gada 18. decembris.

Elektroniskā balsojumā piedalās Valdes locekļi: Ansis Dāle, Valters Romans, Valdis Vancovičs, Rihards Vaivods, Jānis Grīslis, Jānis Preiss.

lektroniskā balsojuma jautājums:

Vai Jūs atbalstat pieņemt  ziedojumu no SIA  “Preses Serviss”  Reģ. Nr. 40003563888, 3500,- Eur apmērā  burāšanas sporta attīstībai?

Balsojums: Par –  Jānis Grīslis, Rihards Vaivods, Ansis Dāle,  Valters Romans, Jānis Preiss, Valdis Vansovičs.

Jānis Preiss balso par ar piebildi, ja nav problēmu ar iepriekšējām atskaitēm.

Pret – nav, atturas –nav.

Lēmums: Pieņemt   ziedojumu no SIA “Preses Serviss”, 3500,- Eur apmērā.

Protokolu sastādīja Vita Matīse.