Valdes protokols 18-2019

Protokols 18-2019
Latvijas Zēģelētāju savienības Valdes sēde 11.12.2019.
Rīgā, Grostonas ielā 6B, pl. 15.00

Valdes sēdē piedalās:
Valdes locekļi: Jānis Preiss, Rihards Vaivods, Valters Romāns, Jānis Grīslis, Ansis Dāle
Ģenerālsekretāre: Vita Matīse,
Sēdi vada: A.Dāle, protokolē V.Matīse.

Dalīborganizāciju pārstāvji: Žaklīna Litauniece, Arnis Krauklis, Raitis Škutāns.

Sēdi vada A. Dāle, protokolē Vita Matīse.

Darba kārtība:

  1. Apstiprināt treneru reitingu.
  2. Latvijas čempionāta jautājums.
  3. Laser klases laivu apmērīšana, atbilde uz iesūtītu vēstuli.
  4. LVA atbilde Škutāna atklātai vēstulei LZS.
  5. Kalendārs 2020.
  6. Dažādi. LVA iesniegums.

 

  1. Apstiprināt treneru reitingu.

Vita informē, ka 25.nov. visām LZS dalīborganizācijām nosūtīts uzaicinājums pieteikt trenerus un pievienots Treneru finansējuma Nolikums ar iesūtīšanas termiņu -1.dec.

Saņemti iesniegumi  no Žaklīnas Litaunieces, Ināras Ailes un LVA par četriem treneriem – A.Kraukli, I.Grīnbergu, R.Škutānu un J.Jēkabsonu.

 

Balsojuma jautājums: Vai Jūs atbalstāt dalīt treneru finansējumu 50:50 laivām un vējdēļiem?

Balsojums: PAR – A. Dāle, J. Grīslis; V. Romans, R.Vaivods, J.Preiss.  Pret – nav; Atturas – nav.

Lēmums: Dalīt treneru finansējumu 50:50 laivām un vējdēļiem.

Žaklīnai aprēķināti 4928, Inārai Ināra 1871 punkts.

 

 

Balsojuma jautājums: Vai atbalstat procentuālo sadalījumu pēc izstrādātā treneru Nolikuma?

Balsojums: PAR – A. Dāle, J. Grīslis; V. Romans, R.Vaivods, J.Preiss.  Pret – nav; Atturas – nav.

Lēmums: Atbalstīt procentuālo sadalījumu Žaklīnai 30.5%, Inārai 19.5% pēc izstrādātā Nolikuma.

 

Ieteikums LVA pašiem izlemt cik trenerus finansēt. Iesniegums par lēmumu jāiesniedz līdz 18.dec. 2019.g.

Balsojums: PAR – A. Dāle, J. Grīslis; V. Romans, R.Vaivods, J.Preiss.  Pret – nav; Atturas – nav.

Līdz 1.feb.LVA nākt ar saviem iesniegumiem treneru kritērijiem 2021.g.

 

 

    2. Latvijas Burāšanas čempionāta jautājums.

Saņemts viens iesniegums no LOBs. Sacensības organizēt var tikai LVA, jo tas ir LZS biedrs.

J.Jēkabsonam jāpārtaisa iesniegums no LVA un jāvienojas par akvatoriju.

R.Vaivods iebilst, ka pagājušā gadā Laser un Optimist klasei Karaostā distances garums nebija pietiekošs, un ierosina likt distanci  jūrā. Preiss ierosina no rītiem likt distanci laivām, pēcpusdienā vējdēļiem. Lai nodrošinātu distances vienlaicīgi, gan ostā, gan jūrā tas prasa papildus līdzekļus. Ansis rosina rīkot ostā, jo vairāk skatītāju. Formāta diskusiju atliek līdz nākamajai sēdei.

 

Latvijas čempionāta rīkošanai Double Handed saņemti divi pieteikumi, viens no Engures, otrs no Pilsētas jahtkluba.

R.Vaivods rosina sīkāk aprakstīt jahtklubiem LČ piedāvājumu, iedot distances formātu, akvatoriju kur notiks, ostas dziļums, ieeja ostā, pieejamo vietu skaits ostā, plānoto dalībnieku skaits, mārketinga aktivitātes, pasākuma sociālā programma. Pēc kādas handikapu sistēmas tiks rēķināti rezultāti, tiesnešu sastāvs.

Valters Romāns atzīmē, ka Pilsētas jahtklubam ir jau 3. gadu pieredze veiksmīgai Double Handed regašu organizēšanai, un nav iemesla viņiem atteikt.

Vēl nav noteikts kura laiva tieši būs Olimpiskā, ir tikai saraksts ar 25 potenciālām laivām jaunajai Olimpiskajai klasei.

Ierosinājums Latvijai, lai tuvinātos Olimpiskajam standartam – 72 h regatei, rīkot regati 48 h. Latvijas čempionātu likt kā atlases regati uz Pasaules čempionātu.

Anša ieteikums rīkot regati tur, kur lielākas publicitātes iespējas.

Balsojums atlikts līdz papildus informācijas saņemšanai un deleģē Jūras burāšanas asociācijai izstrādāt ieteikumus un iesūtīt līdz  18.decembrim.

 

3. Laser klases laivu apmērīšana, atbilde uz iesūtītu  A.Rozina vēstuli.

  1. LZS nav noteikusi nekādu speciālu Laser klases jahtu apmērīšanas kārtību.
  2. Ņemot vērā, ka nav noteikta nekāda īpaša kārtība Laser klases jahtu apmērīšanai, tad attiecīgi arī nav veikta īpaša saskaņošana ar ILCA.
  3. Mūsu rīcībā nav informācija vai kāds no LR apstiprinātajiem jahtu mērītājiem ir saņēmis oficiālu starptautiskās LASER klases mērītāja sertifikātu.

Tāpat papildus Jums paskaidrojam, ka  prasības sporta jahtu reģistrācijai LR ir noteiktas MK noteikumos Nr.467 „Noteikumi par kuģu reģistrāciju Latvijas Kuģu reģistrā”, ko ir izdevis LR Ministru Kabinets.

 

4. LVA atbilde Škutāna atklātai vēstulei LZS.

Romāns rosina nemainīt lēmumu, un Latvijas čempiona titulu var izcīnīt tikai vismaz piecu cilvēku konkurencē. Nedrīkst devalvēt LČ čempiona titula izcīnīšanu.

Grīslis piekrīt V. Romānam. Škutāns iebilst, jo uzsver, ka tas mazinās jauniešu dalību LČ.

Ierosinājums, ka LVA nāk ar skaidrojošu priekšlikumu un LZS var mainīt minimālo dalībnieku skaitu Nolikuma apstiprināšanas brīdī. Līdz tekošā gada 1. martam.

Izmaiņu nepieciešamības gadījumā par dalībnieku skaitu organizators vēršas LZS valdē ar iesniegumu kurā pamato nepieciešamību kādā grupā vai klasē samazināt minimālo dalībnieku skaitu. LZS pamatnostādne netiek mainīta.

 

5. Kalendārs 2020.(publicēšanas kārtība LZS mājas lapā)

LČ jāapstiprina LZS pirms publicēšanas mājas lapā.

Bez saskaņojuma ar Valdi publicē klubu regates.

Latvijas Laser klases čempionāts tiek uzskatīts nosaukuma ziņā kā Latvijas čempionāts, un tiek norādīts, ka Latvijas čempionātus rīko LZS, un , lai to organizētu Laser asociācijai bija jāpiesakās konkursam, uz kuru Laser asociācija nav pieteikusies. Latvijas čempiona tituls Laser klasē tiks izcīnīts LZS rīkotajā burāšanas čempionātā augusta mēnesī. Žaklīna informē, ka reitinga koeficients ir neatbilstoši noteikts, un tam būtu jābūt atbilstošam Latvijas kausa posmam. LZS nav iebildumu, ja Laser asociācija rīko Laser klases čempionātu.

 

7. Dažādi. LVA iesniegums.

Atbilstoši Valdes lēmumam par šī gada finansējumu sportistiem, viss finansējums tika novirzīts Laser klases burātājiem, lai cīnītos par ceļazīmi uz Tokiju 2020.

Precizēt protokolu ar audio ierakstu.

Par 2020.g. finansējuma sadali vēl tiks lemts.

Iekļaut nākamajā sēdē budžeta izstrādi.

LVA sagatavot savas prioritātes par 2020.g. līdz 1.feb.

 

Sēde slēgta 17.25