Gari priekšdarbi vainagojušies panākumiem atvedot uz Latviju starptautisku projektu.

Šodien, 30.novembrī tiek oficiāli atklāts Latvijas burāšanas sporta
attīstības projekts, ko organizē LZS sadarbībā ar Starptautiskās
Olimpiskās komitejas Olimpisko Solidaritāti un Latvijas Olimpisko
komiteju. Projekts norisināsies pusgada garumā. Tā ietvaros LZS
burāšanas sporta speciālisti kopā ar World Sailing ekspertu Timu Krosu
izstrādās Nacionālo Burāšanas sporta attīstības programmu un vadlīnijas
saskaņā ar LOK, SOK, UNICEF un nacionālo likumdošanu.Tiks
sagatavota arī Burāšanas treneru rokasgrāmata.
LZS attīstības projekta ietvaros paredzētas trīs klātienes sesijas nedēļas
garumā, kas noslēgsies ar praktisko sesiju uz ūdens 2020.g. maijā.
Jau iepriekš – 2014. un 2016. gadā LZS sadarbībā ar LOK un SOK
Olimpisko Solidaritāti tika organizēti tehniskie kursi treneriem, kas
ienesuši pozitīvas izmaiņas burāšanas sporta attīstībā. Vērojams
nozīmīgs rezultātu kāpumu jauniešu sākumburāšanas klasēs. Varam
lepoties arī ar Zemeļvalstu čempionāta laureātiem bērnu laivas
“Optimist” klasē. Kopš 2014.g. pieaudzis kopējais bērnu skaits, kuri
nodarbojas ar burāšanu.