Elektroniskais protokols 17/19

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”

Valdes elektroniskās balsošanas Protokols 17/19

2019. gada 27. novembris.

Elektroniskā balsojumā piedalās Valdes locekļi: Ansis Dāle, Valters Romans, Valdis Vancovičs, Rihards Vaivods, Jānis Grīslis, Jānis Preiss.

Elektroniskā balsojuma jautājums:

Vai Jūs atbalstat pieņemt  ziedojumu no SIA “Komunikāciju Aģentūra” Reģ. Nr. 40003524607, 8000,- Eur apmērā kiteboarda burāšanas sporta attīstībai?

Balsojums: Par –  Jānis Grīslis, Rihards Vaivods.

Par:  Atbalstu ar noteikumu , ka viņi samaksā biedru naudas par 2018. un 2019. gadu! –  Ansis Dāle,  Valters Romans, Jānis Preiss, Valdis Vansovičs.

Pret – nav, atturas –nav.

Lēmums: Pieņemt   ziedojumu no SIA “Komunikāciju Aģentūra”, 8000,- Eur apmērā kiteboarda burāšanas sporta attīstībai ar noteikumu , ka viņi samaksā biedru naudas LZS par 2018. un 2019. gadu!
Protokolu sastādīja Vita Matīse.
X