Protokols 16/19

Protokols 16-2019
Latvijas Zēģelētāju savienības Valdes sēde 19.11.2019.
Rīgā, Grostonas ielā 6B, pl. 15.30

Valdes sēdē piedalās:
Valdes locekļi: Jānis Preiss, Rihards Vaivods, Jānis Grīslis, Valdis Vancovičs Ansis Dāle
Ģenerālsekretāre: Vita Matīse,
Sēdi vada: A.Dāle, protokolē V.Matīse.

Darba kārtība:
1.  Balsojums par ziedojuma pieņemšanu no SIA ”NCS LV”, 2600,- eur apmērā.

  1. Balsojums par ziedojuma pieņemšanas kārtības nosacījumu papildināšanu.
  2. LČ rīkotāja izraudzīšanās kārtība 2020.g.
  3. Prasības LČ rīkotājiem ilgspējīgas vides aizsardzības jomā. (nodrošināt tankeri ūdenspudeļu uzpildei, izvairīties izniegt sportistiem vienreizējās pudeles) 2020.g.
  4. LZS identitātes un logo risinājumi.
  5. Jaunās Olimpiskās klases Offshore Mixed Double Hand.
  6. Sportistu finansēšanas plāns Eiropas un Pasaules čempionātiem.
  7. Dažādi.

 

  1. Balsojums par ziedojuma pieņemšanu no SIA ”NCS LV”, 2600,- eur apmērā.

Balsojuma jautājums: Vai Jūs atbalstat ziedojuma pieņemšanu no SIA ”NCS LV” Reģ.Nr.40103551993, EUR 2600,-  apmērā.

Balsojums: PAR – J. Grīslis, R. Vaivods, J. Preiss, A.Dāle, V. Vancovičs.  Pret – nav;
Atturas – nav.

Lēmums: Atbalstīt ziedojuma pieņemšanu no SIA ”NCS LV”, 2600,- eur apmērā.

 

  1. Balsojums par ziedojuma pieņemšanas kārtības nosacījumu papildināšanu.

Lēmums: Jāiekļauj līgumā pienākums naudas saņēmējam sniegt atskaites noteiktā laikā un formā. Ja atskaites netiek iesniegtas, nauda jāatgriež LZS kontā.

Balsojums: PAR – J. Grīslis, R. Vaivods, J. Preiss, A.Dāle, V. Vancovičs.  Pret – nav;
Atturas – nav.

 

  1. LČ rīkotāja izraudzīšanās kārtība 2020.g.

Izsludināt  konkursu par LČ rīkošanu balstoties uz 2016.g.2.nov. pieņemtajiem Latvijas Burāšanas čempionāta rīkošanas kritērijiem. Noteikts termiņš 2.nedēļas –pieteikšanās noslēdzas 4.12.19.

 Balsojums: PAR – J. Grīslis, R. Vaivods, J. Preiss, A.Dāle, V.Voncovičs.

Pret – nav; Atturas – nav.

 

4. Prasības LČ rīkotājiem ilgspējīgas vides aizsardzības jomā. Rūpējoties par apkārtējo vidi un ilgspējību aicinām ierobežot vienreizējo plastmasas izstrādājumu izmantošanu.

 Balsojuma jautājums: Vai jūs atbalstat papildināt LČ kritērijus ar PRASĪBU, ka sacensību organizatoram obligāti jānodrošina dzeramā ūdens tankeri, no kuriem sportisti var uzpildīt dzeramā ūdens pudeles līdzņemšanai uz ūdens?

Balsojums: PAR – J. Grīslis, R. Vaivods, J. Preiss, A.Dāle.

Pret – nav; Atturas – R. Vaivods, J. Preiss, V.Voncovičs.

Balsojuma jautājums: Vai jūs atbalstāt papildināt LČ kritērijus ar REKOMENDĀCIJU, ka sacensību organizatoram jānodrošina dzeramā ūdens tankeri, no kuriem sportisti var uzpildīt dzeramā ūdens pudeles līdzņemšanai uz ūdens?

Balsojums: PAR – R. Vaivods, J. Preiss, V.Voncovičs

Pret – A.Dāle; Atturas – J.Grīslis.

Lēmums: atbalstīt papildināt LČ kritērijus ar REKOMENDĀCIJU, ka sacensību organizatoram jānodrošina dzeramā ūdens tankeri, no kuriem sportisti var uzpildīt dzeramā ūdens pudeles līdzņemšanai uz ūdens.

 

5. LZS identitātes un logo risinājumi.

Sadarbībā ar Inesi Saliņu tiek piedāvāti vizuāli risinājumi jaunam Zēģelētāju savienības logotipam un nosaukumam – “Latvijas Burāšanas asociācija”. Logotipa maiņa tiek noraidīta. Lai mainītu organizācijas nosaukumu vajadzīgs 75% biedru Pilnsapulces atbalsts.

Vita informē, ka ikdienas komunikācijā, īpaši ar gados jaunākiem cilvēkiem, ir bieži jāskaidro, ka zēģelēšana ir burāšana. Jo daudziem mūsdienās šis jēdziens jau kļuvis svešs. Cilvēki neuztver to ko neizprot.

Jāpieprasa “Sailing Latvia” logotipa autoriem nodrošināt pieeju vai iegādi logotipā izmantotajam burtu veidam, lai varētu veidot vizuālos materiālus vienotā stilistikā.

Jānim Grīslim priekšlikums turpināt strādāt ar diviem logotipiem. Oficiālā sarakstē ar Valsts iestādēm izmantot vēsturisko LZS logotipu ar enkuriem un pievienot arī “Sailing Latvia”. Apģērbu apdrukās izmantot “Sailing Latvia”.

Lēmums: Paliek abi logo. Burtu veidi netiek mainīti. Pie jautājuma jāturpina strādāt.

 

6. Jaunās Olimpiskās klases Offshore Mixed Double Hand.

Iesūtīt vēstule no Ilgoņa Baloža par pieteikšanu Pasaules čempionātam Offshore Mixed Double Hand. Jautājums ir aktualizēts, un LZS ir ieinteresēts uzstādīt mērķi par  dalību Olimpiskajās spēlēs šajā laivu klasē. Tiek rosināts, noteikt kritērijus, un ieteikumu izstrādi uzdot Jūras jahtu asociācijai sadarbībā ar kādu no Valdes locekļiem vai ģenerālsekretāru. Galīgo lēmumu apstiprinās LZS.

Valdis Vansvičs iesaka LZS vairāk virzīt bērnu un jauniešu klases.

Ansis informē:World Sailing 2018 gada apstiprinaja 2024 jaunu olimpisko klasi – double handed mixed offshore boat. Olimpiska regate 2024 notiks Marseļā, 3 dienas, non stop. Līdz šim unikāla iespēja olimpisko spēļu programmā. Atlase uz Olimpiādi sāksies ar PC 2022, klase vēl nav izvēlēta. Šobrīd pastāv iespēja komandām gatavoties uz esošajām un pieejamām lidzigām čartelaivām.

2020.g. PC notiks Malta uz L30 jahāam. Tiks pielaistas 20 komandas, pirms tam veicot atlases sacenības. Atases principi no WS vēl nav apstipriāati. Var pieņemt, ka būs līdz šī gada beigām skaidrība.

Ņemot vērā, ka šobrid uz 2024 spelēm, burāšanā būs 3 + 1 jaunas klases; double handed mixed offhore, kite mixed, iFoil vindserfings un 470 mixed, LZS būtu jainformē LOK, LFSP. Jādefinē sev kā jaunas Olimpiskās klases, izvērtējot esošo un nākotnes potenciālu, katrā no šīm klasēm. Apzinot situāciju, iespējamos attistības scenārijus un iesaistitās/ienteresētās personas šajās klasēs.

Ņemot vērā, ka šīs ir Olimpiskās klases, LZS piesaka dalibniekus EC un PC, tāpat patur iespējas noteikt iekšējos atlases kritērijus kvalifikācijai un dalībai šajos čempionātos. Būtu ieteicams LZS, koordinēt un būt informētiem par šo klašu attīstību Latvijā un pasaulē. Pie nepieciešamības aktīvi iesaistīties aktuālo jautājumu risināšanā.

Lēmums: Informēt Ilgoni Balodi par Valdes sēdē izskatīto.Sazināties ar Jūras Burāšanas asociāciju par kritēriju izstrādi.

Vita informē par situāciju ar kiteboardu. Kiteboard asociācija nav samaksājusi dalības maksu, bet Aija Ambrasa pieteikta treneru apmācībām DNSS projektā. Valde iesaka , ka Aija iestājas LZS kā asociētais loceklis.

 

7. 2020.g. sportistu finansēšanas plāns Eiropas un Pasaules čempionātiem.

Jānis Preiss, atsaucoties uz vindsērfinga vecāku lūgumu, ka arī maza finansiāla palīdzība labākajiem sportistiem ir ļoti būtiska, rosina nākamajā sezonā sportistu finansēšanu sadalīt starp LZS stratēģiskajām klasēm vienādās daļās visiem jauniešiem. 2019.g. sezonā tika abalstītas no LZS budžeta Laser meitenes, jo atrodas vistuvāk atlasei uz Olimpiskajām spēlēm. 20.feb.2019. tika pieņemts lēmums šajā jautājumā.

Vaivods informē, ka Eiropas kvalifikācijā Olimpiskajām spēlēm, pirms pēdējā atlases posma Genovā martā/aprīlī nav kvalificējusies Spānija, kas ir ļoti stipra valsts, un pārējām var cīnīties ļoti līdzīgi. Uzdots Rihardam Vaivodam izanalizēt reālās atlases iespējas.

Dalība Olimpiskajās spēlēs ir saistīta ar iespējamo nākotnes finansējumu treneriem.

Jānis Grīslis rosina jautājumu skatīt pēc iepazīšanās ar Laser klases meiteņu rezultātu analīzi starptautiskā līmenī. Ansis informēs par papildus kvotu iespējamību Olimpiskajām spēlēm.

Skatīt šo jautājumu nākamajā Valdes sēdē.

 

Sēde slēgta 17.15.