Protokols 15/2019

Latvijas Zēģelētāju savienības Valdes sēde 13.11.2019.
Rīgā, Grostonas ielā 6B, pl. 15.00

Valdes sēdē piedalās:
Valdes locekļi: Jānis Preiss, Rihards Vaivods, Jānis Grīslis, Ansis Dāle
Ģenerālsekretāre: Vita Matīse,
Treneris: Arnis Krauklis
Sēdi vada: A.Dāle, protokolē V.Matīse.

Darba kārtība:
  1.  Ģenerālekretāra ziņojums par izdarīto un plānoto 2019. gada pēdējā ceturksnī un 2020. gadā.

 1. LZS Prezidenta ziņojums par Ziemeļvalstu burāšanas tikšanos Gēteborgā un World Sailing kongresu Bermudā.
 2. LČ oficiālo medaļu apmaksas kārtība čempionāta rīkotājiem.
 3. LČ oficiālo medaļu pasniegšanas kārtība nepilnās klasēs.
 4. LČ rīkotāja izraudzīšanās kārtība 2020.g.
 5. LZS algoto treneru kritēriji. DNSS projekta treneru kritēriji.
 6. g. sportistu finansēšanas plāns Eiropas un Pasaules čempionātiem.
 7. LZS identitātes un logo risinājumi.
 8. Prasības LČ rīkotājiem ilgspējīgas vides aizsardzības jomā.
 9. Jaunās Olimpiskās klases Offshore Mixed Double Hand.

Debates un dažādi.

 1. Ģenerālekretāra ziņojums par izdarīto un plānoto 2019. gada pēdējā ceturksnī un 2020. gadā.

Ģenerālsekretāre prezentē š.g. pēdējā ceturkšņa un nākamā gada darbības plānu un svarīgākās LZS aktivitātes. Prioritārā problēma izvirzās, ka ģenerālsekretārs tērē pārāk daudz laika tehniskajām grāmatvedības, atskaišu un kurjera darba lietām, un paliek nepietiekami laika LZS stratēģiju īstenošanai. Darbu optimizācijai A.Krauklis ierosina LZS noslēgt līgumu ar kādu no tūrisma aģentūrām. R. Vaivods iesaka daļu darbu deleģēt ieinteresētām personām, piem. iesaistīt trenerus un Ziedojumu jautājumā – LZS ziedojumu saņēmējiem, ja tie laicīgi neiesniedz ziedojuma izlietojuma apstiprinošus dokumentus, noteikt par pienākumu, iestrādājot to līgumā, ka summa ir jāatgiež atpakaļ LZS. A. Dāle ierosina celt Ziedojuma procentu likmi, kas segtu patiesās apkalpošanas izmaksas meklējot atskaites dokumentus. R. Vaivods ierosina veikt Ģenerālsekretāra darba auditu. A. Dāle LZS darba efektivitātes uzlabošanai ierosina piesaistīt cilvēku tehnisko lietu izpildīšanai, lai ģenerālsekretārs var vairāk laika veltīt stratēģijas ieviešanai. Jautājums paliek neatbildēts, kā tam dabūt līdzekļus.

Valdes priekšlikums – ģenerālsekretāram pašam līdz nākamai Valdes sēdei sagatavot ģenerālsekretāra  darba efektivitātes un darba optimizācijas priekšlikumus, lai sasniegtu LZS stratēģiskos mērķus.

Balsojums: PAR – J. Grīslis, R. Vaivods, J. Preiss, A.Dāle. Pret – nav;
Atturas – nav.

 

 1. LZS Prezidenta ziņojums par Ziemeļvalstu burāšanas tikšanos Gēteborgā un World Sailing kongresu Bermudā.

Ziemeļvalstu burāšanas grupas tikšanās notika 18-19.10.2019. Gēterborgā, Zveidrijā, kur LZS pārstāvēja V.Matise un A.Dāle. G Grupa ir vispragmātiskākā, ļoti rūpīgi strādā pie katra no jautājumiem. Latvijai jānoformulē līdz nākamajam Nordic mītiņam 2020.g. aprili, vai varam rīkot Ziemeļvalstu čempionātu 2021.g.. LZS jānosaka kritēriji, lai varam izsludināt konkursu jahtklubiem, kuri grib pretendēt uz čempionāta rīkošanu. Līdz nākošai Valdes sēdei apkopot Ziemeļvalstu kritērijus, lai varam izveidot LZS kritēriju formu un nākamajā Valdes sēdē apstiprināt. Tad izsūtīt visiem jahtklubiem un dalīborganizācijām. World Sailing kongresā Bermudās piedalījās A.Dale. Tika sniegta informācija par kongresa norises gaitu, kurā galvenie darba kārtibas punkti bija jauna “Governance Reform” struktūras ieviešana un 2024.g. Parizes olimpiades iFoil vindsērfinga klases apstiprināšana.

 

 1. LČ oficiālo medaļu apmaksas kārtība čempionāta rīkotājiem.

Lēmums: Bez maksas oficiālās LZS LČ medaļas saņem visu jauniešu klašu laureāti.

Par medaļu komplektiem maksā LČ organizatori  visu pieaugušo klašu laureātu apbalvošanai.

Latvijas čempionātos sportisti tiek apbalvoti tikai ar LZS izsniegtajām oficiālajām medaļām.

Lēmums stājas spēkā ar 2020.g. sezonu.

Balsojums: PAR – J. Grīslis, R. Vaivods, J. Preiss, A.Dāle. Pret – nav; Atturas – nav.

 

 1. LČ oficiālo medaļu pasniegšanas kārtība nepilnās klasēs.

Lēmums: Latvijas čempiona tituls netiek izcīnīts, ja attiecīgajā klasē ir mazāk par 5 dalībniekiem. Lēmums stājas spēkā ar 2020.g. 1.janvāri.

Balsojums: PAR – J. Grīslis, R. Vaivods, J. Preiss, A.Dāle. Pret – nav; Atturas – nav.

 

 5. LČ rīkotāja izraudzīšanās kārtība 2020.g.

Lēmums: 28-30.08. ir noteiktie datumi Latvijas Burāšanas čempionatam. Izsludināt konkursu, iepriekšējos kritērijus papildinot ar kritēriju, ka iesniegumus var iesniegt dalīborganizācijas tiešais biedrs vai asociētais LZS biedrs. Termiņu iesniegšanai noteikt 27.novembri, ja nepieciešams datumu var pagarināt.

 Balsojums: PAR – J. Grīslis, R. Vaivods, J. Preiss, A.Dāle. Pret – nav; Atturas – nav.

 

 6. LZS algoto treneru kritēriji. DNSS projekta treneru kritēriji.

Priekšlikums turpmāk LZS algoto treneru sastāvā iekļaut trenerus, kam jau  ir darba līgumi ar kādu no dalīborganiācijām. Nodoms dot treneru vietas tiešajiem biedriem.

Uz nākošo Valdes sēdi jāapkopo treneru kritēriju un sasniegumu tabulu par 2018 gadu.

LZS treneru izvirzīšanas pamatkritērijs DNSS bija spēja dalīties ar informāciju un nodrošināt atgiezenisko saiti. Līgumā nodefinēt atdevi, kas sekos pēc DNSS projekta, sadarbibā ar LZS un projektā iegūtajām zināšanām.

Jautājumu atliek līdz biedru struktūras izveidošanai, kas noteiks asociāciju lomu industrijā.

Lēmums nav pieņemts.

7.2020.g. sportistu finansēšanas plāns Eiropas un Pasaules čempionātiem.

Lēmums nav pieņemts. Sagatavot nākamajā sēdē.

 

 8.LZS identitātes un logo risinājumi.

Lēmums nav pieņemts. Sagatavot nākamajā sēdē.

 

  9.Prasības LČ rīkotājiem ilgspējīgas vides aizsardzības jomā.

Lēmums nav pieņemts. Sagatavot nākamajā sēdē.

 

 1. Jaunās Olimpiskās klases Offshore Mixed Double Hand.

Lēmums nav pieņemts. Sagatavot nākamajā sēdē.

Sēde slēgta 18.15.