Elektroniskais protokols 14/19

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”

Valdes elektroniskās balsošanas Protokols 14/19

2019. gada 9. oktobris.

Elektroniskā balsojumā piedalās Valdes locekļi: Ansis Dāle, Valters Romans, Valdis Vancovičs, Rihards Vaivods, Jānis Grīslis, Jānis Preiss.

 

Elektroniskā balsojuma jautājums:

Vai Jūs atbalstat pieņemt  ziedojumu no “NCS LV”, 2500,- Eur apmērā “Burāšanas kluba 360” burāšanas sporta attīstībai?

 

Balsojums. Par – Ansis Dāle,  Valters Romans, Jānis Grīslis, Jānis Preiss, Valdis Vansovičs. Pret – nav, atturas – Rihards Vaivods.

Lēmums: Pieņemt   ziedojumu no “NCS LV”, 2500,- Eur apmērā “Burāšanas kluba 360” burāšanas sporta attīstībai.
Protokolu sastādīja Vita Matīse.