Elektroniskais protokols 12-19

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”

Valdes elektroniskās balsošanas Protokols 12/19

2019. gada 7. oktobris.

Elektroniskā balsojumā piedalās Valdes locekļi: Ansis Dāle, Valters Romans, Valdis Vancovičs, Rihards Vaivods, Jānis Grīslis, Jānis Preiss.

Elektroniskā balsojuma jautājums:

Vai atbalstat piešķirt finansējumu sadrbībā ar Rīgas domi Agijai Ēlertei 660,- Eur ceļa izdevumu segšanai?

 

Balsojums. Par – Ansis Dāle, Rihards Vaivods, Valters Romans, Jānis Grīslis, Jānis Preiss, Valdis Vansovičs. Pret – nav, atturas – nav.

Lēmums: Atbalstīt piešķirt finansējumu sadrbībā ar Rīgas domi Agijai Ēlertei 660,- Eur ceļa izdevumu segšanai.

 

Protokolu sastādīja Vita Matīse.