Elektroniskais protokols 11-19

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”

Valdes elektroniskās balsošanas Protokols 11/19

2019. gada 7. oktobris.

Elektroniskā balsojumā piedalās Valdes locekļi: Ansis Dāle, Valters Romans, Valdis Vancovičs, Rihards Vaivods, Jānis Grīslis, Jānis Preiss.

Elektroniskā balsojuma jautājums: Vai jūs atbalstat pieteikt sacensībām Pasaules čemponātam U-21 Laser klasēs Horvātijā, Splitā – Agiju Ēlerti, Esteri Kumpiņu un Ēriku Zvilnu? Balsojums neskar finansējuma piešķiršanu.

Balsojums. Par – Ansis Dāle, Rihards Vaivods, Valters Romans, Jānis Grīslis, Jānis Preiss, Valdis Vansovičs. Pret – nav, atturas – nav.

Lēmums: Atbalstīt pieteikt sacensībām Pasaules čemponātam U-21 Laser klasēs Horvātijā, Splitā – Agiju Ēlerti, Esteri Kumpiņu un Ēriku Zvilnu. Balsojums neskar finansējuma piešķiršanu.

Protokolu sastādīja Vita Matīse.