Elektroniskais protokols 9-19

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”

Valdes elektroniskās balsošanas Protokols 9/19

2019. gada 26. septembris.

 

Elektroniskā balsojumā piedalās Valdes locekļi: Ansis Dāle, Valters Romans, Valdis Vancovičs, Rihards Vaivods, Jānis Grīslis, Jānis Preiss.

Elektroniskā balsojuma jautājums:

Vai Jūs atbalstat pieprasīt RD finansējumu dalībai  Laser Pasaules čempionātā U-21 Horvātijā Agijai Ēlertei?

 

Balsojums. Par – Ansis Dāle, Rihards Vaivods, Valters Romans, Jānis Grīslis, Jānis Preiss, Valdis Vansovičs. Pret – nav, atturas – nav.

Lēmums: Atbalstīt pieprasījumu finansiālā atbalsta piešķiršanai Rīgas pilsētas sportistei Agijai Ēlertei dalībai U-21 Pasaules čempionātā.
Protokolu sastādīja Vita Matīse.