Elektroniskais protokols 8-19

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”

Valdes elektroniskās balsošanas Protokols 8/19

2019. gada 21. septembris.

Debates par komandas sastāvu finansiālā atbalsta piešķiršanai Rīgas pilsētas sportistiem. Pretendē: Sima Askinezere, Marta Kļava, Valters Videnieks, Viktorija Gailuma, Jēkabs Čeže.

Debatēs piedalās Valdes locekļi: Ansis Dāle, Valters Romans, Valdis Vancovičs, Rihards Vaivods, Jānis Grīslis, Jānis Preiss.

 

Elektroniskā balsojumā piedalās Valdes locekļi: Ansis Dāle, Valters Romans, Valdis Vancovičs, Rihards Vaivods, Jānis Grīslis, Jānis Preiss.

Elektroniskā balsojuma jautājums:

Vai  atbalstat pieprasīt RD finansējumu dalībai PČ Techno 293 Spānijā sekojošiem sportistiem: Jēkabam Čežem, Viktorijai Gailumai un Valteram Videniekam?

Balsojums. Par – Ansis Dāle,  Valdis Vancovičs,  Valters Romans, Jānis Grīslis, Jānis Preiss. Pret – nav, atturas – Rihards Vaivods.
Lēmums: Atbalstīt pieprasījumu finansiālā atbalsta piešķiršanai Rīgas pilsētas sportistiem Jēkabam Čežem, Viktorijai Gailumai un Valteram Videniekam.
Protokolu sastādīja Vita Matīse.