Elektroniskais protokols 7-19

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”

Valdes elektroniskās balsošanas Protokols 7/19

2019. gada 17. septembris.

Piedalās Valdes locekļi: Ansis Dāle, Valters Romans, Valdis Vancovičs,
Rihards Vaivods, Jānis Grīslis, Jānis Preiss.

Elektroniskā balsojuma jautājums:

 

Vai atbalstat LZS Kvalifikācijas komisijas (KK) priekšlikumu iekļaut KK satāvā tāljūras kapteini Ronaldu Grišķeviču.

Balsojums. Par – Ansis Dāle,  Valdis Vancovičs, Rihards Vaivods, Valters
Romans, Jānis Grīslis, Jānis Preiss. Pret – nav, atturas – nav.
Lēmums: Atbalstīt LZS Kvalifikācijas komisijas priekšlikumu – iekļaut KK sastāvā Ronaldu Grišķeviču.
Protokolu sastādīja Vita Matīse