Elektroniskais protokols 6-19

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”

Valdes elektroniskās balsošanas Protokols 6/19

2019. gada 10. septembris.

Piedalās Valdes locekļi: Ansis Dāle, Valters Romans, Valdis Vancovičs,
Rihards Vaivods, Jānis Grīslis, Jānis Preiss.

Elektroniskā balsojuma jautājums.

Valdes balsojums Latvijas čempionāta Foil Formula Nolikumam. Sākotnēji sacensības bija paredzētas 13. vai 14.07. Burtniekos, bet nepietiekama vēja dēļ tās nenotika.
Vai Jūs atbalstat izmaiņas čempionāta norises datumos, pārceļot tās uz 14. vai 15. septembri, un norises vietu Rīgu, Ķīšezeru. Jaunciemu.
Balsojums. Par – Ansis Dāle,  Valdis Vancovičs, Rihards Vaivods, Valters
Romans, Jānis Grīslis, Jānis Preiss. Pret – nav, atturas – nav.
Lēmums: Atbalstīt Nolikumu un datumu un vietas maiņu.
Protokolu sastādīja Vita Matīse