Aktivizēta Nacionālā Burāšanas sporta attīstības programma (DNSS).

Šodien Sailing Latvia kopā ar World Sailing, Latvijas Olimpisko komiteju un Olimpiskās solidaritātes fondu aktivizē Nacionālo burāšanas sporta attīstības programmu (DNSS).
Tās mērķis – veicināt burāšanas sporta treneru, sacensību organizatoru, tiesnešu un sporta klubu izpratni par produktīvu un ilgspējīgu burāšanas treniņu procesu, drošības uz ūdens, un labas prakses ieviešanu atbilstoši starptautiski noteiktajām burāšanas sporta prasībām un World Sailing vadlīnījām.
Programmu nodrošinās starptautiskais eksperts Tims Kross. No Latvijas puses projektu vada Inga Jakobsone sadarbībā ar Latvijas Zēģelētāju savienību.