Elektroniskais protokols 14-18

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”
Valdes elektroniskās balsošanas Protokols 14-18
2018. gada 28. decembris

Piedalās Valdes locekļi: Ansis Dāle, Valters Romans, Jānis Grīslis, Jānis Preiss, Valdis
Vancovičs, Rihards Vaivods.

Elektroniskā balsojuma jautājumi:

Saņemts priekšlikums deleģēt Eiženu Kanski (LV Nacionālās kategorijas tiesnesis) kā
atbildīgo par 4 apelāciju (iesniegtas LZS 2017. un 2018. gados bet lēmumi no TK līdz šim
nav saņemti) izskatīšanai, vadoties pēc BSN 70. un 71. punktiem. Sniegt lēmumus par
šīm apelācijām Valdei līdz 15.01.2019.

Balsojums. Par – Ansis Dāle, Jānis Preiss, Valdis Vancovičs, Rihards Vaivods, Valters
Romans. Pret – Jānis Grīslis. Atturas – nav.

Lēmums. Deleģēt Eiženu Kanski (LV Nacionālās kategorijas tiesnesis) kā atbildīgo par 4
apelāciju (iesniegtas LZS 2017. un 2018. gados bet lēmumi no TK līdz šim nav saņemti)
izskatīšanai, vadoties pēc BSN 70. un 71. punktiem. Sniegt lēmumus par šīm apelācijām
Valdei līdz 15.01.2019.

Protokolu sastādīja O. Krūze