Valde 12-18

Protokols 12-2018
Latvijas Zēģelētāju savienības Valdes sēde 8.11.2018.
Rīgā, Grostonas ielā 6B, pl. 15.00

Valdes sēdē piedalās:
Valdes locekļi: Jānis Preiss, Valters Romans, Rihards Vaivods, Valdis Vancovics, Jānis Grīslis
Ģenerālsekretārs: Oskars Krūze,
Treneri: Ž. Litauniece, TK pārstāvis O. Rancāns
Sēdi vada V. Vancovics, protokolē O. Krūze.

Darba kārtība:
1. 2020 olimpiādes kvalifikācijas sacensību atlases kritēriju izskatīšana
2. Ziņojums no Tiesnešu Kolēģijas
3. Ģenerālsekretāra atlases procesa izskatīšana
4. Treneru 2019. gada finansējuma apstiprināšana
5. Dažādi jautājumi.

1. 2020 olimpiādes kvalifikācijas sacensību atlases kritēriju izskatīšana.
Ž. Litauniece ziņo par Laser Radial atlases sacensībām un situāciju ar atlasi. Iespējama
situācija, ka uz olimpiādes atlases sacensībām Japānā 2019. gadā mums būs ierobežots
starta vietu skaits, līdz ar to jābūt ir skaidriem atlases kritērijiem, ja šāda situācija iestātos.
Izskatot iespējamās sacensības pirms Japānas, tiek izteikts priekšlikums – par atlases
sacensībām uz Japānu noteikt Spāniju, Franciju un EČ Portugālē, skaitot 2 labākos rezultātus
(vieta % no dalībnieku skaita).

Balsojums: PAR – J. Grīslis, V. Vancovics, R. Vaivods, J. Preiss, V. Romans; Pret – nav;
Atturas – nav.
Lēmums: par atlases sacensībām uz Japānu noteikt Spāniju, Franciju un EČ Portugālē,
skaitot 2 labākos rezultātus (vieta % no dalībnieku skaita).
Tāpat, Valde vienojas par budžeta prioritāti 2019. gadā noteikt atbalstu dalībai Laser klases
olimpiskajai atlasei.

2. Ziņojums no Tiesnešu Kolēģijas
O. Krūze aicina O. Rancānu iepazīstināt ar TK darbu gaitu, kā arī tiesnešu semināru un
apelāciju izskatīšanu. O. Rancāns informē par jauno tiesnešu apstiprināšanu un attieksmi
pret tiesnešiem kopumā. Atbildot par 2017. gada apelācijām, O. Rancāns norāda, ka 2
apelācijām netika iesniegti nepieciešamie dokumenti, 1 apelācija ir izskatīta bet tai ir
sarežģīts lēmums, kuru TK vel nav parakstījusi. Valde aicina O. Rancānu meklēt risinājumu,
lai varētu šīs apelācijas slēgt. Tāpat Valde aicina pārdomāt vai ir alternatīvas kam izskatīt
2018. gada apelāciju.

3. Ģenerālsekretāra meklēšanas gaita
O. Krūze informē par ģenerālsekretāra meklēšanas gaitu – pēc intervijām ir sagatavots
saīsināts kandidātu saraksts, ar kuriem plāno satikties A. Dāle. Arī pārējie valdes locekļi tiks
aicināti uz intervijām.

4. Treneru 2019. gada finansējuma apstiprināšana
O. Krūze informē par saņemtajiem pieteikumiem treneru finansēšanai un iepazīstina ar
apkopoto reitingu. Burāšanā saņemti tikai 2 pieteikumi, vindserfingā 4 pieteikumi, bet 2
treneru reitings ir pārāk zems, līdz ar to jāpārdomā vai ir lietderīgi finansēt 3 vindserfinga
trenerus. Tiek diskutēts, vai būtu nepieciešams kādam no treneriem uzticēt treneru lietu
administratīvās funkcijas – dalība sacensībās, sadarbība ar World sailing utt. Tiek nolemts
atlikt jautājumu par treneru finansējumu uz nākamo Valdes sēdi un uzdot O. Krūzem
sagatavot potenciālo administratīvo trenera darbu sarakstu.

5. Dažādi jautājumi
J. Grīslis informē par CSDD vēlmi mainīt eksamenācijas kārtību, kā rezultātā LZS varētu
zaudēt daļu darba eksaminācijas komisijā.

O. Krūze informē par sporta jahtu klašu saraksta papildināšanas priekšlikumiem.
Klātesošajiem nav jautājumu bet J. Grīslis norāda, ka  vajag precizēt vai neviena no šīm
klasēm nav jūrasspējīga.

Sēde slēgta 17.20