Valde 11-18

Protokols 11-2018

Latvijas Zēģelētāju savienības Valdes sēde 25.10.2018.
Rīgā, Grostonas ielā 6B, pl. 15.30

Valdes sēdē piedalās:
Valdes locekļi: Ansis Dāle, Jānis Grīslis, Valters Romans, Rihards Vaivods, Valdis Vancovics
(no 2. jautājuma)
Ģenerālsekretārs: Oskars Krūze,
Sēdi vada A. Dāle, protokolē O. Krūze.

Darba kārtība:
1. Tiesnešu jautājums
2. Jautājumi no Sporta komisijas
– Treneru līgumu slēgšana 2019. gadam
– LČ un EČ, kalendārs
3. Ģenerālsekretāra meklēšanas gaita
4. Gatavošanās un vadlīnijas 2020 Tokijas olimpiādei
5. Jaunās mājas lapas izskatīšana
6. Dažādi.

1. Tiesnešu jautājums.
Tiek norādīts, ka joprojām nav saņemti spriedumi vai nav izskatītas 3 apelācijas no 2017.
gada un 1 apelācija no 2018. gada. Tāpat tiek norādīts par nesaorganizētajiem tiesnešu
kursiem. Tiek uzdots aicināt O. Rancānu vai citu TK pārstāvi uz nākamo Valdes sēdi, lai
sniegtu atbildes par apelāciju izskatīšanu un citiem Tiesnešu kolēģijas darbiem.

2. Jautājumi no Sporta komisijas.
O. Krūze iepazīstina ar 18. oktobra SK lēmumiem jautājumā par treneru algu finansējumu.
Pašlaik spēkā esošais treneru finansēšanas nolikums neparedz kaitserfinga treneru
finansēšanu, līdz ar to pašlaik nav pamata piešķirt algas kaitserfinga treneriem 2019. gadā.
Lai esošo nolikumu mainītu ir nepieciešama plašāka diskusija, tajā skaitā arī par LZS
stratēģiskajām klasēm, jo kaitserfings pagaidām nav noteikts par LZS stratēģisko klasi.
Tāpat, pašlaik nav arī pietiekoši daudz informācijas par sacensībām, sportistiem un sporta
veida attīstību lai diskutētu par kaitserfinga iekļaušanu LZS stratēģisko klašu sarakstā.
Lemjot par treneru līgumu apstiprināšanu, pieprasīt pretendentiem atskaiti par šogad
paveikto un plānu 2019. gadam.
Par treneru apstiprināšanu tiks lemts nākamajā sēdē, kad būs saņemti visi iesniegumi un
reitingi.

O. Krūze informē par saņemto iesniegumu rīkot Latvijas čempionātu 2019. gadā Liepājā, 29.
08 – 01.09. Klātesošajiem iebildumu nav. O. Krūze informē, ka pieteikumā pieprasītais
finansējums ir 2000 EUR. Ņemot vērā iepriekšējo gadu pieredzi, tiek piedāvāts atbalstīt LČ
rīkošanu Liepājā un līdzfinansēt ar 1700 EUR.

Balsojums: PAR – A. Dāle, J. Grīslis, V. Vancovics, R. Vaivods, V. Romans; Pret – nav;
Atturas – nav.
Lēmums: Latvijas čempionātu burāšanā Optimist, Laser un Techno 293 klasēs 2019. gadā
uzticēt rīkot LOBS, Liepājā 29.08 – 01.09, un piešķirt līdzfinansējumu 1700 EUR
Sagatavojot līgumu par sacensību rīkošanu iekļaut nosacījumus par mārketinga
komunikācijas prasībām.

3. Ģenerālsekretāra meklēšanas gaita.
O. Krūze informē par ģenerālsekretāra meklēšanas gaitu – intervijas ar kandidātiem tiek
plānotas 30. oktobrī. Valdes locekļi tiek aicināti pievienoties uz šīm intervijām un CV ar IWork interviju kopsavilkumiem tiks nosūtīti Valdes locekļiem.

4. Gatavošanās un vadlīnijas 2020 Tokijas olimpiādei.
A. Dāle informē par situāciju ar olimpisko atlasi Laser Radial klasē. Tiek uzdots Ž. Litauniecei
sagatavot atlases vadlīnijas Laser Radial klasē, kā arī sagatavot detalizētu sacensību
kalendāru.

5. Jaunās mājas lapas izskatīšana.
O. Krūze prezentē sagatavoto mājas lapu un jau plānotajiem uzlabojumiem. Tiek piedāvāts
vārdu ‘pasākumi’ nomainīt ar regatēm un notikumiem. Valdes locekļi tiek aicināti iesūtīt
priekšlikumus jaunās mājas lapas labojumiem un papildinājumiem.

6. Dažādi.
Tiek norādīts par nepieciešamību organizēt Gada balli 2019. gada janvāra beigās. Tiks
aptaujāti iepriekšējo pasākumu organizatori par iespēju iesaistīties pasākuma organizēšanā.
Nākamā Valdes sēde tiek plānota 8. novembrī pl. 16.00.

Sēde slēgta 19.00