Valde 10-18

Protokols 10-2018
Latvijas Zēģelētāju savienības Valdes sēde 11.09.2018.
Rīgā, Bruņinieku iela 6, pl. 17.00

Valdes sēdē piedalās:
Valdes locekļi: Ansis Dāle, Jānis Preiss, Valdis Vancovics, Rihards Vaivods
Ģenerālsekretārs: Oskars Krūze,
Sēdi vada: A. Dāle, protokolē O. Krūze.

Darba kārtība:
1. Logo izskatīšana
2. Biedru struktūras projekta papildinājumi
3. Dažādi jautājumi

Sēdes ievadā A. Dāle informē par sarīkotajiem Pasaules un Eiropas čempionātiem augustā,
kurus veiksmīgi ir izdevies noorganizēt sadarbībā ar dalīborganizācijām, kā arī izsaka
pateicību šo pasākumu rīkotājiem! Tāpat tiek atzīmēts par publicitāti masu mēdijos, kas
plaši atspoguļoja visus šos pasākumus.

1. Logo izskatīšana
O. Krūze prezentē pārstrādāto logo versiju un iepazīstina ar mākslinieka skaidrojumu par
izmantotajiem elementiem, krāsām un vērtībām.
Priekšlikums apstiprināt sagatavoto logotipu un krāsu paraugus turpmākajai komunikācijai
Balsojums: PAR – A. Dāle, J. Preiss, V. Vancovics, R. Vaivods; Pret – nav; Atturas – nav.
Lēmums: Apstiprināt sagatavoto logotipu un krāsu paraugus turpmākajai komunikācijai.

2. Biedru struktūras projekta papildinājumi
O. Krūze atgādina, ka iepriekšējā diskusijā vienojāmies precizēt kritērijus kļūšanai par
balsstiesīgajiem biedriem un iepazīstina ar pārstrādātajiem kritērijiem. Tiek atkārtoti
diskutēts par strukturālo izmaiņu mērķiem un iespējamo rezultātu un tiek konstatēts, ka
sagatavotais dokuments ir pārāk izplūdis un sarežģīts, lai atbildētu uz visiem jautājumiem.
Tiek uzdots O. Krūzem pārstrādāt dokumentu, lai tas būtu īss, konkrēts, strukturēts un viegli
uztverams.

3. Dažādi
O. Krūze informē par ģenerālsekretāra meklēšanas gaitu – pašlaik nav pieteicies neviens
kandidāts. Tiek diskutēts par turpmāko meklēšanas gaitu un ir priekšlikums
ģenerālsekretāra meklēšanu uzticēt kompānijai ‘I-Work’.
Balsojums: PAR – A. Dāle, J. Preiss, V. Vancovics; Pret – nav; Atturas – R. Vaivods.
Lēmums: Ģenerālsekretāra meklēšanu uzticēt kompānijai ‘I-Work’.

Sēde slēgta 19.00