Elektroniskais protokols 9-18

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”

Valdes elektroniskās balsošanas Protokols 9/18

2018. gada 6. augusts.

Piedalās Valdes locekļi: Ansis Dāle, Valters Romans, Jānis Preiss, Valdis Vancovičs,
Rihards Vaivods, Jānis Grīslis.

Elektroniskā balsojuma jautājums.

1. Priekšlikums slēgt līgumu ar Topcat klases asociāciju par Pasaules čempionāta
Topcat 2018 organizēšanu š.g. augustā Jūrmalā.

Balsojums. Par – Ansis Dāle, Jānis Preiss, Valdis Vancovičs, Rihards Vaivods, Valters
Romans, Jānis Grīslis. Pret – nav, atturas – nav.

Lēmums: Slēgt līgumu ar Topcat klases asociāciju par Pasaules čempionāta Topcat
2018 organizēšanu š.g. augustā Jūrmalā.

Protokolu sastādīja O. Krūze