Valde 3-19

Protokols 3-2019

Latvijas Zēģelētāju savienības Valdes sēde 11.04.2019.

Rīgā, Grostonas iela 6b, plkst. 16:00

 

Valdes sēdē piedalās:

Valdes locekļi: Ansis Dāle, Valdis Vancovics, Valters Romans, Jānis Preiss

Ģenerālsekretārs: Oskars Krūze

Dalīborganizāciju pārstāvji: Arnis Krauklis, Jānis Jēkabsons, Inga Jākobsone, Kristīne Kanska, Silards Kamergrauzis, Arnis Seņkāns, Juris Rožkalns

Sēdi vada A. Dāle, protokolē O. Krūze.

 

Darba kārtība:

  1. Iesniegumu izskatīšana – Latvijas Jūras burāšanas asociācijas iesniegums un Daugavgrīvas jahtkluba iesniegums par iestāšanos LZS
  2. Tiesnešu ziņojuma izskatīšana
  3. Latvija jaunatnes olimpiādes organizatora un nolikuma apstiprināšana
  4. DNSS programmas darbu deleģēšana
  5. Dažādi jautājumi

            – LČ Optimist, Laser un Techno 293 LČ nolikums

            – Optimist PČ organizēšana 2021. gadā

 

  1. Iesniegumu izskatīšana – Latvijas Jūras burāšanas asociācijas iesniegums un Daugavgrīvas jahtkluba iesniegums par iestāšanos LZS

O. Krūze informē par saņemtajiem iesniegumiem un to atbilstību LZS statūtiem un noteiktajām prasībām. Organizāciju pārstāvji informē par savu darbību un mērķiem. Tiek lūgts valdes balsojums par Latvijas Jūras burāšanas asociācijas uzņemšanu LZS kā pilntiesīgu biedru.

 

Balsojums: PAR – A. Dāle, V. Vancovics, J. Preiss.  Pret – nav; Atturas – V. Romans.

Lēmums: Uzņemt Latvijas Jūras burāšanas asociāciju par LZS biedru.

 

Tiek lūgts valdes balsojums par Daugavgrīvas jahtkluba uzņemšanu LZS kā asociēto biedru.

 

Balsojums: PAR – A. Dāle, V. Vancovics, J. Preiss, V. Romans.  Pret – nav; Atturas – nav.

Lēmums: Uzņemt Daugavgrīvas jahtklubu par LZS asociēto biedru.

 

  1. Tiesnešu ziņojuma izskatīšana

O. Krūze informē par saņemto tiesnešu ziņojumu – izskatot apelāciju (2018. gada LČ Engurē), 4 tiesneši (Kanskis, Bormanis, Rozins, Tamkvaitis) konstatē virkni pārkāpumu tiesnešu darbībā. Ziņojumā tiek pieprasīts izveidot neatkarīgu disciplināro komisiju, lai sodītu vainīgos – esot konstatēti nopietni pārkāpumi, kuri kompromitē sportu. Valdes locekļi izsaka savu viedokli šajā jautājumā. Tiek norādīts uz nepaveiktajiem darbiem Tiesnešu kolēģijā, kas lielā mērā ir veicinājis šos pārkāpumus, kā arī tiek atgādināts, ka no LZS puses ir nozīmēti atbildīgie Valters Romāns un Jānis Grīslis par aktīvu iesaistīšanos TK darba veicināšanā un jautājuma sakārtošanā. Tāpat, tiek arī norādīts Latvijā nav pietiekami daudz tiesnešu, lai pilnībā izvairītos no interešu konflikta, jo gandrīz visiem tiesnešiem ir kāda saistība ar sportistiem un sacensību organizatoriem.

 

Tiek lūgts Valdes balsojums par sekojošu lēmumu ziņojuma sakarā:

– Pieņemt zināšanai iepriekš minēto tiesnešu ziņojumu un neveidot Disciplināro komisiju;

– Uzdot Tiesnešu kolēģijai nekavējoši novērst tehniskos trūkumus tiesnešu kategoriju piešķiršanas jautājumā (nodot LZS Valdei piešķirto tiesnešu kategoriju ziņojumu apstiprināšanai);

– Uzdot Tiesnešu kolēģijai informēt tiesnešus Ģ. Fišeru-Blumbergu, M. Graudumu un T. Fišeru-Blumbergu par pārkāpumu saistībā ar interešu konflikta nedeklarēšanu un lūgt šādu pārkāpumu turpmāk nepieļaut.

 

Balsojums: PAR – A. Dāle, V. Vancovics, J. Preiss, V. Romans.  Pret – nav; Atturas – nav.

Lēmums: Apstiprināt iepriekš uzskaitīto lēmumu.

 

3. Latvija jaunatnes olimpiādes organizatora un nolikuma apstiprināšana

O. Krūze informē par situāciju ar Latvijas jaunatnes Olimpiādes 2019 organizēšanu – Engures JK kandidatūra tika izvēlēta pirms sākās problēmas ar apelāciju par LČ 2018 Engurē. Šajā plānošanas stadijā būtu nepieļaujami veikt norises vietas maiņu.

Tiek norādīts, ka nedrīkst pieļaut LČ18 pieļautās tiesāšanas kļūdas bet nevienam nav pretenziju pret JK Engure kā tehnisko organizatoru.  Tāpat, tiek norādīts, ka 2018. gadā pirms LČ rīkošanas, Valde rekomendēja JK Engure izvēlēties citu galveno tiesnesi, bet šī LZS valdes rekomendācija netika ņemta vērā.

Ņemot vērā sacensību organizatora prasības un specifiku; LJO sacensību apkalpojošais personāls – tiesneši un žūrija tiek apstiprināta un finansēta slēdzot līgumu starp LOK un LZS. Valde tiek aicināta balsot par priekšlikumu uzticēt LJO2019 burāšanā tehnisko organizēšanu Engures jahtklubam, slēdzot līgumu ar Jelgavas pašvaldību. Savukārt galvenā tiesnešu un žūrijas norīkošanu un apstiprināšanu LZS valdei, slēdzot līgumu ar LOK.

 

Balsojums: PAR – A. Dāle, V. Vancovics, J. Preiss, V. Romans.  Pret – nav; Atturas – nav.

Lēmums: Uzticēt LJO2019 burāšanā tehnisko organizēšanu Engures jahtklubam un galvenā tiesnešu un žūrijas norīkošanu LZS valdei.

Atgriežoties pie jautājuma par LČ2018 Engurē, tiek norādīts uz nepieciešamību sagatavot vēstuli JK Engure, kurā tiktu norādīts uz nepilnībām sacensību organizēšanā ar mērķi šādas nepilnības turpmāk nepieļaut. Tiek lūgts balsot par šādas vēstules sagatavošanu un tās satura saskaņošanu ar LZS Valdi pirms izsūtīšanas.

 

Balsojums: PAR – A. Dāle, V. Vancovics, J. Preiss, V. Romans.  Pret – nav; Atturas – nav.

Lēmums: Uzdot O. Krūzem sagatavot un saskaņot vēstuli JK Engure.

 

Tiek diskutēts par LJO nolikumu un tiek izteiktas bažas, ka LOK sagatavotā forma neatbilst WS noteiktajam formātam. Ņemot vērā, ka LOK nosaka nolikuma formātu visām LJO disciplīnām, visu nepieciešamo informāciju, kas pietrūkst nolikumā varam iekļaut sacensību instrukcijā. Tiek norādīts uz nepieciešamību papildināt Techno 293 klasi ar buru ierobežojumu. Citu komentāru nav. Tiek aicināts balsot par sacensību nolikumu.

 

Balsojums: PAR – A. Dāle, V. Vancovics, J. Preiss, V. Romans.  Pret – nav; Atturas – nav.

Lēmums: Apstiprināt sagatavoto LOJ19 sacensību nolikumu.

 

4. DNSS programmas darbu deleģēšana

O. Krūze informē par DNSS projektu un LOK apstiprinātā finansējuma piešķiršanu. Projekta realizācijai nepieciešams projekta vadītājs, kurš koordinēs un tehniski nodrošinās visus darbus. Tiek piedāvāts balsot par projekta vadītāja meklēšanu un uzdot O. Krūzem uzrunāt dalīborganizācijas lai sameklētu projekta vadītāju.

 

Balsojums: PAR – A. Dāle, V. Vancovics, J. Preiss, V. Romans.  Pret – nav; Atturas – nav.

Lēmums: Uzdot O. Krūzem informēt dalīborganizācijas par projekta vadītāja vakanci.

 

5. Dažādi jautājumi

J. Jēkabsons informē, ka pēc pēdējo komentāru saņemšanas LČ nolikums angļu valodā ir iztulkots uz latviešu valodu un tuvākajā laikā tiks izsūtīts. Valde vienojas nolikumu pēc saņemšanas apstiprināt elektroniski.

 

I. Jākobsone informē par gatavošanos pieteikties rīkot PČ Optimist klasē 2021. gadā Liepājā. Valde tiek informēta par plānoto procesu un tiek aicināta balsot par konceptuālu atbalstu sacensību organizēšanai un tehnisko sagatavošanās darbu uzsākšanu.

 

Balsojums: PAR – A. Dāle, V. Vancovics, J. Preiss, V. Romans.  Pret – nav; Atturas – nav.

Lēmums: Konceptuāli atbalstīt PČ Optimist klasē rīkošanu 2021. gadā un uzsākt tehniskos sagatavošanās darbus.

 

Sēde slēgta 18.00