Valde 2-2019

Protokols 2-2019

Latvijas Zēģelētāju savienības Valdes sēde 20.02.2019.

Rīgā, Grostonas iela 6b, plkst. 16:00

 

Valdes sēdē piedalās:

Valdes locekļi: Ansis Dāle, Valdis Vancovics, Jānis Grīslis, Valters Romans

Ģenerālsekretārs: Jānis Liepiņš

Dalīborganizāciju pārstāvji: Žaklīna Litauniece, Vita Maurīte, Juris Rožkalns, Gundars Osis, Sintija Sīmane

Sēdi vada A. Dāle, protokolē J. Liepiņš.

 

Darba kārtība:

 1. Latvijas Raceboard asociācijas dalība Latvijas Zēģelētāju Savienībā
 2. 2019. gada budžets
 3. 2019. gada prioritārie darbi
 4. Valdes locekļu atbildības sfēru sadalījums
 5. Finansējuma pieprasījums sportistiem no RD
 6. LZS gada balvu nominācijas.
 7. Dažādi jautājumi

 

 1. Latvijas Raceboard asociācijas dalība Latvijas Zēģelētāju Savienībā.

 

Vārdu ņem LRA pārstāvis Juris Rožkalns iepazīstinot ar Latvijas Raceboard asociācijas iepriekšējā gadā paveikto.  2018. gadā LRA dibinātāji organizējuši 8 sacensības, no kurām vienas, Eiropas čempionātu organizējusi sadarbībā ar burāšanas klubu 360.

Tiek sniegts īss ieskats LRA dibināšanas vēsturē. Kā arī ieskicēti nākotnes plāni, kļūstot par LZS biedru.

 

Balsojums: PAR – A. Dāle, V. Vancovics; J. Grīslis; V. Romans.  Pret – nav; Atturas – nav.

Lēmums: Uzņemt Latvijas Raceboard asociāciju par LZS biedru.

 

 1. 2019. gada budžets.

 

 1. Liepiņš prezentē 2019. gada prognozēto budžetu. Notiek diskusija par atsevišķām ienākumu un izdevumu pozīcijām. Tiek diskutēts un pieņemti lēmumi kā efektīvāk izmantot ieņemtās finanses. Prognozētais budžets tiek līdzsvarots, tiek izveidots 2019. gada budžeta projekts bez pārpalikuma vai iztrūkuma.

 

Balsojums: PAR – A. Dāle, V. Vancovics; J. Grīslis; V. Romans.  Pret – nav; Atturas – nav.

Lēmums: Tiek apstiprināts 2019. gada budžeta projekts.

 

 1. 2019. gada prioritārie darbi

 

Tiek diskutēts par LZS 2019. gada prioritārajiem jautājumiem.

Tiek pieņemts lēmums par LZS 2019. gada prioritārajiem jautājumiem atzīt sekojošus jautājumus:

 • Gatavošanās OS Tokija 2020, atlases kritēriji
 • Biedru struktūras izveide, sportistu licencēšana
 • Sponsora piedāvājums, piesaiste
 • Tiesnešu jautājums

 

Balsojums: PAR – A. Dāle; V. Vancovics;  J. Grīslis; V. Romans Pret – nav; Atturas – nav.

Lēmums: Atzīt šos jautājumus par LZS 2019. gada prioritārajiem jautājumiem, atbildīgās personas uzņemas atbildību par konkrētajiem jautājumiem.

 

 1. Valdes locekļu atbildības sfēru sadalījums

 

Tiek diskutēts vai katrs valdes loceklis atbild par savas atbildības sfēru.

Tiek izskatīti dažādi darbības modeļi. Kā viens no modeļiem tiek minēts,  katru valdes sēdi, katrs valdes loceklis sniedz īsu ieskatu jomā par kuru viņš nozīmēts kā atbildīgais.

Diskusiju gaitā tiek izteikts priekšlikums, katram no prioritārajiem darbiem nozīmēt atbildīgās personas no LZS valdes locekļu puses, kuri turpina darbu pie konkrētā jautājuma.

 

 • Gatavošanās OS Tokija 2020, atlases kritēriji (atbildīgās personas: Ansis Dāle, Jānis Preiss, Rihards Vaivods)
 • Biedru struktūras izveide, sportistu licencēšana ( atbildīgās personas: Ansis Dāle, Rihards Vaivods, Valdis Vancovics)
 • Sponsora piedāvājums, piesaiste (atbildīgās personas: Jānis Grīslis, Ansis Dāle, Valdis Vancovics)
 • Tiesnešu jautājums ( atbildīgās personas: Valters Romans, Jānis Grīslis)

 

Balsojums: PAR – A. Dāle; V. Vancovics;  J. Grīslis; V. Romans Pret – nav; Atturas – nav.

Lēmums:  Atbildīgās personas uzņemas atbildību par norādītajiem jautājumiem.

 

 1. Finansējuma pieprasījums sportistiem no Rīgas Domes

 

Ir noteikti kritēriji, pēc kuriem tiek piešķirts RD atbalsta finansējums sportistiem. Kā viens no kritērijiem ir attiecīgā sporta veida federācijas valdes balsojums par atbalstu finansējuma piešķiršanai un pieprasītā finansējuma atbilstībai reālajai situācijai.

Trīs sportisti lūdz Rīgas Domes līdzfinansējumu dalībai Eiropas Čempionātam, kas norisināsies Francijā 2019 gadā. Viens sportists lūdz Rīgas Domes līdzfinansējumu dalībai Eiropas čempionātam vinsērfings  Raceboard klasē.

Tiek lūgts Valdes balsojums, Valdes piekrišana, ka sportistu piestādītās tāmes RD ir reālas un ka finansējums var tikt piešķirts sportistiem.

 • Sportisti, kuri pieprasa finansējumu no RD:
 • Agate Einause
 • Eduards Muciņš
 • Ričards Muciņš
 • Ilona Grīnberga

 

Balsojums: PAR – A. Dāle; V. Vancovics;  J. Grīslis; V. Romans Pret – nav; Atturas – nav.

Lēmums:  Atbalstīt sportistu finansējuma pieprasījumu Rīgas Domei par atbalstu sacensībās.

 

 1. LZS gada balvu nominācijas.

 

LZS pasākumam tiek izvirzītas sekojošas nominācijas:

 

 • gada burātājs
 • Gada burātāja
 • Gada treneris/trenera
 • Gada komanda
 • Gada notikums
 • Mūža ieguldījums
 • Atzinība

 

Nominācijā par Mūža ieguldījumu tiek izvirzīts Arnis Mežulis.

 

Balsojums: PAR – A. Dāle; V. Vancovics;  J. Grīslis; V. Romans Pret – nav; Atturas – nav.

Lēmums:  Nominācijā par Mūža ieguldījumu izvirzīt un apstiprināt Arni Mežuli.

 

 1. Dažādi jautājumi

 

Netiek skatīti.

 

Sēde slēgta 18.05