Elektroniskais protokols 3-19

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”

Valdes elektroniskās balsošanas Protokols 3/19

 

2019. gada 1. martā

 

Piedalās Valdes locekļi: Ansis Dāle, Valters Romans, Jānis Preiss, Valdis Vancovičs, Rihards Vaivods, Jānis Grīslis.

 

Elektroniskā balsojuma jautājums

 

  1. Priekšlikums, apstiprināt 2018. gada LZS Gada pārskatu.

 

Balsojums. Par – Ansis Dāle, Jānis Preiss, Valdis Vancovičs, Rihards Vaivods, Valters Romans, Jānis Grīslis. Pret –  nav, atturas – nav.

 

Lēmums. Apstiprināt 2018. gada LZS Gada pārskatu

 

 

Protokolu sastādīja Jānis Liepiņš