Elektroniskais protokols 2-19

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”

Valdes elektroniskās balsošanas Protokols 2/19

2019.gada 1.februārī

 

Piedalās Valdes locekļi: Ansis Dāle, Valters Romans, Jānis Preiss, Valdis Vancovičs, Rihards Vaivods, Jānis Grīslis.

 

Elektroniskā balsojuma jautājums

 

  1. Priekšlikums apstiprināt 2019. gada 24. janvāra Sporta komisijas protokolu

Nr. 01-2019

 

Balsojums. Par – Ansis Dāle, Jānis Preiss, Valdis Vancovičs, Rihards Vaivods, Valters Romans, Jānis Grīslis. Pret –  nav, atturas – nav.

 

Lēmums. Apstiprināt 2019. gada 24. janvāra Sporta komisijas protokolu Nr. 01-2019

 

 

Protokolu sastādīja Jānis Liepiņš