Elektroniskais protokols 1-19

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”

Valdes elektroniskās balsošanas Protokols 1/19

 

2019.gada 24.janvārī

 

Piedalās Valdes locekļi: Ansis Dāle, Valters Romans, Jānis Preiss, Valdis Vancovičs, Rihards Vaivods, Jānis Grīslis.

 

Elektroniskā balsojuma jautājums

 

  1. Priekšlikums apstiprināt 2019 gada Latvijas atklātais Jūras burāšanas čempionāta nolikumu un galveno tiesnesi – Madis Ausman (EST).

Balsojums. Par – Ansis Dāle, Jānis Preiss, Valdis Vancovičs, Rihards Vaivods, Valters Romans, Jānis Grīslis. Pret –  nav, atturas – nav.

 

Lēmums. Apstiprināt 2019 gada Latvijas atklātais Jūras burāšanas čempionāta nolikumu un galveno tiesnesi – Madis Ausman (EST).

Protokolu sastādīja Jānis Liepiņš