Valde 1-2019

Protokols 1-2019

Latvijas Zēģelētāju savienības Valdes sēde 17.01.2019.

Rīgā, Grostonas iela 6b, plkst. 15:30

 

Valdes sēdē piedalās:

Valdes locekļi: Ansis Dāle, Jānis Preiss, Rihards Vaivods, Jānis Grīslis, Valters Romans

Ģenerālsekretārs: Jānis Liepiņš

Dalīborganizāciju pārstāvji: Žaklīna Litauniece

Sēdi vada A. Dāle, protokolē J. Liepiņš.

 

Darba kārtība:

  1. Iepazīšanās ar ģenerālsekretāru J. Liepiņu,
  2. Gada pārskata sagatavošanas, budžeta un kopsapulces sasaukšanas jautājumi
  3. Tiesnešu jautājumi
  4. LZS 2019. gada pasākuma „Vēja mezgli” organizēšanas gaita
  5. Dažādi jautājumi

 

Sēdes ievadā tiek runāts par jauno mājaslapu www.sailinglatvia.lv tās priekšrocībām un funkcionalitāti, salīdzinot ar iepriekšējo mājaslapas versiju. Tiek apspriests termiņš kurā  jaunā mājaslapa tiks nodota ekspluatācijā un aktivizēta.

 

  1. Iepazīšanās ar ģenerālsekretāru Jāni Liepiņu

 

Ģenerālsekretārs Jānis Liepiņš iepazīstina Latvijas Zēģelētāju savienības valdes locekļus ar sevi, prezentējot savu iepriekšējo darba pieredzi un nedaudz pastāstot par sevi. Kā arī dalās pirmajos iespaidos par darbu uzsākšanu Latvijas Zēģelētāju savienībā.

 

 

  1. Gada pārskata sagatavošanas, budžeta un kopsapulces sasaukšanas jautājumi

 

Tiek nolemts sasaukt biedru kopsapulci 2019. gada 7. martā plkst. 18:00. Grostonas ielā 6b. Valdes sēdi gada pārskata apstiprināšanai tiek nolemts sasaukt 2019. gada 21. Februārī. Gada pārskata sagatavošanas un iesniegšanai valdei termiņš tiek noteikts 2019. gada 15. februāris.

 

  1. Tiesnešu jautājumi

 

3.1. Tiek diskutēts par atjaunoto tiesnešu kategoriju piešķiršanu un informācijas sniegšanu LZS valdei no Tiesnešu kolēģijas puses.

Balsojums: PAR – A. Dāle, J. Preiss, V. Vancovics;  R. Vaivods; J. Grīslis Pret – nav; Atturas – nav.

Lēmums: Lūgt Tiesnešu kolēģiju līdz 18.02.2019 iesniegt LZS valdei Tiesnešu kolēģijas lēmumus par atjaunoto tiesnešu kategoriju piešķiršanu, sākot ar jaunā Tiesnešu kolēģijas nolikuma apstiprināšanu,  saskaņā ar Tiesnešu kategorijas nolikuma 3 punktu.

 

 

3.2. Diskusija notiek par Tiesnešu kolēģijas apelācijas lēmumu un ziņojumu LZS valdei, ko iesniedzis E. Kanskis.

Balsojums: PAR – A. Dāle, J. Preiss, V. Vancovics;  Pret – nav; Atturas – R. Vaivods; J. Grīslis.

Lēmums: Informēt ziņojuma iesniedzēju E. Kanski, ka LZS valde ziņojumu ir saņēmusi un pieņēmusi ziņojumu zināšanai.

 

3.3. Plānotās darbības ar saņemtajām četrām apelācijām. Nav izskatītas 3 apelācijas par 2017. gadu. 2017. gadā tika saņemtas trīs apelācijas. Pirmā apelācija ar vairākiem papildinājumiem saņemta 2017. gada 18. augustā. Iesniedzējs Vaivods. Sacensības Baltic Cup Liepāja. Otrā apelācija saņemta par sacensībām, Rīgas kauss, Optimist klase. 2017. gada 9. augustā no vairākiem sportistiem. Trešā apelācija saņemta 2017. gada 2. Septembrī. Sacensības Rīgas kauss burāšanā, iesniedzējs Gulbis. Apelācijas iesniegtas izskatīšanai Tiesnešu kolēģijai. Uz 2019. gada 17. janvāri šīs apelācijas nav izskatītas. Vairākkārtīgi ir izteikti lūgumi no LZS valdes puses neizskatītās apelācijas no Tiesnešu kolēģijas atgriezt LZS valdei. Apelācijas līdz šodienai nav atgrieztas LZS valdei.

Balsojums: PAR – A. Dāle, J. Preiss, V. Vancovics; R. Vaivods;  Pret – nav; Atturas – J. Grīslis.

Lēmums: Uzlikt par pienākumu Tiesnešu kolēģijai līdz 2019. gada 14. februārim atgriezt neizskatītās apelācijas LZS valdei.

 

3.4. Turpmākās darbības ar Tiesnešu kolēģijas izskatīto apelāciju. J. Grīslis izsaka šaubas, ka apelācija nav izskatīta atbilstoši Burāšanas Savienības noteikumu standartiem.

Lēmums: Uzlikt par pienākumu E. Kanskim, līdz 2019. gada 19. februārim, ierasties uz tikšanos ar LZS valdes pārstāvjiem, lai sniegtu skaidrojumu par pieņemto apelācijas lēmumu, saskaņā ar Burāšanas Savienības noteikumiem.

 

  1. LZS 2019. gada pasākuma „Vēja mezgli” organizēšanas gaita

 

Tiek izteikts ierosinājums, izsūtīt ielūgumus uz LZS 2019. gada pasākumu „Vēja mezgli” visām dalīborganizācijām. Kā arī izsūtīt atgādinājumus, balsojumam par nominētajām personām apbalvošanai.

 

  1. Dažādi jautājumi

 

Vārdu ņem Žaklīna Litauniece ar jautājumu, kas notiek ar sportistu, kurš kvalificējas 2020. gada Tokijas Olimpiskajām spēlēm. Vai sportists, kurš iztur atlases kritēriju 2020 Tokijas OS tiek pie ceļazīmes uz OS vai vietu iegūst valsts/Latvija? A. Dāle izsaka ierosinājumu sasaukt Sporta komisijas sēdi, lai šo lēmumu izskatītu.

Lēmums: Tiek pieņemts lēmums, sasaukt Sporta komisijas sēdi, lai izlemtu jautājumus, kuri saistīti ar 2020. gada Tokijas Olimpiskajām spēlēm. Tiek pieņemts lēmums papildināt sporta jahtu klašu sarakstu ar jaunām jahtām.

 

5.1. Diskusija par sporta jahtu klašu papildināšanu ar papildus sporta jahtām.

Balsojums: PAR – V. Vancovics; R. Vaivods; J. Grīslis Pret – nav; Atturas – nav.

Lēmums: Tiek pieņemts lēmums, papildināt sporta jahtu klašu sarakstu.

 

 

Sēde slēgta 18.00