Valde 13-18

Protokols 13-2018

Latvijas Zēģelētāju savienības Valdes sēde 13.12.2018.

Rīgā, Grostonas ielā 6B, pl. 16.00

 

Valdes sēdē piedalās:

Valdes locekļi: A. Dāle, Valters Romans, Rihards Vaivods, Jānis Preiss, V. Vancovics

Ģenerālsekretārs: Oskars Krūze

Dalīborganizāciju pārstāvji: S. Kamergrauzis, I. Jakobsone

Sēdi vada A. Dāle, protokolē O. Krūze.

Darba kārtība:

1. Ģenerālsekretāra kandidātu apstiprināšana

2. Gada balles organizatoriskie jautājumi

3. Treneru 2019. gada finansējuma apstiprināšana

4. Dažādi jautājumi

 

1. Ģenerālsekretāra kandidātu apstiprināšana

O. Krūze informē par A. Dāles rekomendāciju – apstiprināt ģenerālsekretāra amatā Jāni Liepiņu. Tāpat, O. Krūze rekomendē veikt balsojumu šajā jautājumā. Pirms diskusijas par kandidātiem O. Krūze iepazīstina ar ģenerālsekretāra uzdevumiem un pienākumu sarakstu. A. Dāle atgādina, ka iepriekšējā pieredze liecina, ka vienīgais faktiskais darbu veicējs ir tikai ģenerālsekretārs, tādēļ jaunā kandidāta loma LZS struktūrā ir kritiski svarīga. Tiek piedāvāts balsot par Jāņa Liepiņa apstiprināšanu ģenerālsekretāra amatā. Balsojums: PAR – A. Dāle, V. Vancovics, J. Preiss; Pret – nav; Atturas – R. Vaivods, V. Romans.

Lēmums: Apstiprināt Jāni Liepiņu LZS ģenerālsekretāra amatā.

2. Gada balles organizatoriskie jautājumi

S. Kamergrauzis informē par darba grupas izveidi Gada balles organizēšanai. Turpmākie pieņemamie lēmumi – datums (alternatīvas 2. februāris vai 1. marts), vieta, budžets. Precīzu darbu sarakstu darba grupa sagatavos tuvākajā laikā.

3. Treneru 2019. gada finansējuma apstiprināšana

O. Krūze informē par apkopoto treneru reitingu. A. Dāle aicina neizdalīt atsevišķi kādus konkrētus treneru administratīvos darbus un tādejādi aicina apstiprināt2019. gada finansējumu 4 treneriem – 50% vienādās daļās un 50% saskaņā ar reitingu. Priekšlikums apstiprināt treneru finansējumu 2019 sekojošiem treneriem – vindserfingam 50% (Krauklis56,5%; Grīnberga 43,5%); burāšanai 50% (Aile 38,8%; Litauniece 61,7%).

Balsojums: PAR – A. Dāle, V. Vancovics, J. Preiss, R. Vaivods, V. Romans; Pret – nav; Atturas – nav.

Lēmums: Apstiprināt treneru finansējumu 2019 sekojošiem treneriem – vindserfingam 50% (Krauklis56,5%; Grīnberga 43,5); burāšanai 50% (Aile 38,8%; Litauniece 61,7%).

4. Dažādi jautājumi

O. Krūze informē – saņemts iesniegums no DN ledusburāšanas asociācijas par izstāšanos no LZS. A. Dāle izsaka viedokli, ka šāda izstāšanās kārtējo reizi šķeļ burāšanas sabiedrību un neveicina kopēju mērķu sasniegšanu. Informācija pieņemta zināšanai un DN asociācija tiek slēgta no LZS biedru saraksta.

Tiek diskutēts par 2017-2018. gada apelāciju izskatīšanas gaitu. Valde vienojas, ka jālūdz TK atgriezt šīs apelācijas, lai nozīmētu citu apelāciju izskatīšanas komisiju, kura varētu šo lietu novest līdz rezultātam.

Sēde slēgta 17.50