2013.g. pilnsapulce

Tēma Kopsapulču protokoli | 0
Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

pilnsapulces protokols Nr. 1.

2013. gada 22. martā Rīgā, Andrejostas iela 6.

Sēdes vadītājs: A. Dāle
Protokolē: J. Ailis

Piedalās:
Pilnvarotie dalīborganizāciju pārstāvji:
N. Mačukāns, L. Gailis, O. Rancāns, K. Kanska, A. Zirdziņš, A. Ozols, A. Buls, J. Ailis, A. Rozins, R. Škutāns, M. Alviķis, G. Šteinerts.
Valdes locekļi:
A. Dāle, V. Romans, M. Kalniņš, Ē. Vēvelis, J. Tērauds.
Dalīborganizāciju pārstāvji:
I. Kaļķe, E. Mežote, V. Krupovičs, Ģ. Brambergs, U. Kalmanis, V. Alviķis, A. Vētra.

Darba kārtība:

1. LZS prezidenta ziņojums par LZS darbību un galvenajām aktivitātēm 2012. gadā.
2. Revīzijas komisijas ziņojums par 2012. gada budžeta izpildi.
3. Debates. 2012. gada pārskata un revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšana.
4. 2013. gada budžeta apstiprināšana.
5. Informatīvs ziņojums par gatavošanos The Tall Ships Race 2013.
6. Kvalifikācijas komisijas nolikuma grozījumi.

J. Ailis ziņo, ka pilnsapulcei reģistrējušies 14 dalīborganizāciju pārstāvji, 4 asociētie biedri.

1. LZS prezidenta ziņojums par LZS darbību un galvenajām aktivitātēm 2012. gadā.

A. Dāle ziņo par 2012. gada galvenajiem notikumiem.
Lielākais pasākums bija pasaules čempionāts Formula Windsurfing klasē, Liepājā – 119 sportisti no 25 valstīm. Pirms čempionāta turpat Liepājā tika aizvadīts Neilpryde Baltijas kauss vindsērfingā – 93 dalībnieki no 20 valstīm. Usmā tika noorganizēts kārtējais Eiropas kausa posms Mikro jahtu klasē. Liepājā 55 sportisti startēja Latvijas II olimpiādē.
LZS prioritāte ir Latvijas čempionātu rīkošana. Veiksmīgi tika noorganizēti čempionāti DN klasē ledusburāšanā, Mikro klases jahtām, jauniešiem Optimist, Laser un Cadet klasēs, Q25 un ORC Sportboat jahtām, vindsērfinga disciplīnās BIC Techno, Raceboard, Formula Windsurfing un Slalomā. Pirmo reizi tika rīkots Latvijas čempionāts kaitsērfingā.
Olimpiskajā gadā tika mobilizēti spēki olimpiskās atlases normatīvu izpildei, taču šoreiz neizdevās tos pārvarēt. A. Aile startēja Laser Radial klasē. RS:X klasē vindsērfingā atlasē piedalījās J. Preiss, R. Akmentiņš, T. Jēkabsons un R. Kaups.
Labi sasniegumi sportistiem bija neolimpiskajās jahtu klasēs, kurus Ministru kabinets gada nogalē augsti novērtētēja ar naudas balvām.
M. Ozola izcīnīja 1. vietu sievietēm Formula Windsurfing klasē Eiropas čempionātā, 1.vieta jauniešiem pasaules čempionātā Formula Windsurfing klasē. I. Grīnberga izcīnīja 1. vietu pasaules čempionātā Master grupā sievietēm Raceboard klasē. J. Preiss izcīnīja 1. vietu pasaules čempionātā Formula Windsurfing klasē Master grupā, A. Dāle – 2. vieta Eiropas kausā un pasaules čempionātā Master grupā Formula Windsurfing klasē.
Mikro klasē V. Smoļakovs izcīnīja 2. vietu EuroMicro kausa izcīņā kopvērtējumā. Pasaules čempionātā 3. vietu izcīnīja G. Bērziņš ar komandu.
Optimist klasē R. Vancovičs izcīnīja 3.v. Igaunijas čempionātā.
M. Alviķis kārtējo reizi pierādīja, ka ir viens no pasaules spēcīgākajiem sportistiem ledusburāšanā – 9.v. pasaules čempionātā.
Latvijas burātāji sekmīgi startēja ORC pasaules čempionātā Somijā.
Ar ISAF un SOK Solidaritātes fonda atbalstu 2 treneri un 3 sportisti piedalījās starptautiskā treneru seminārā un treniņnometnē Spānijā.
Turpinājās sadarbība ar sponsoriem AKZ un Lufthansa.
Ar IZM un LSFP finansējumu 2012. gadā tika nodrošināts treneru darbs 5 jahtklubos jauniešu un olimpiskajās jahtu klasēs. LZS pieņēma kritērijus treneru darba vērtēšanai.
2012. gadā veiksmīgi strādāja kvalifikācijas komisija, tās locekļi aktīvi piedalījās atpūtas kuģu vadītāju kvalifikācijas MK noteikumu izstrādē.
2012. gadā tika ievēlēta jauna LZS valde. Viens no tās galvenajiem uzdevumiem ir panākt burātāju atgriešanos olimpiskajā saimē.
Nākošajā gadā turpināsies darbs ar stratēģiskājām jahtu klasēm, tiks rīkota jauniešu olimpiāde Ventspilī un Liepājā. Pēc 10 gadu pārtraukuma Rīgā, Ventspilī un Rojā tiks uzņemta lielāko burinieku regate The Tall Ships Race 2013.

2. Revīzijas komisijas ziņojums par 2012. gada pārskatu.

U. Kalmanis iepazīstina ar revīzijas komisijas ziņojumu un izsaka vērtējumu, ka ienākumu un izdevumu pārskatā detalizēti atspoguļotā finanšu uzskaite pa pozīcijam sniedz izsmeļošu priekšstatu par naudas izlietojumu.

3. Debates.
2012. gada pārskata un revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšana.

G. Šteinerts atgādina par burāšanas mācību asociācijas jahtas Spaniel panākumiem The Tall Ship Races 2012. Tika izcīnīta 1. un 3. vieta atsevišķos regates posmos.
Burāšanas mācību asociācija Rīgā noorganizēja Sail Training International ikgadējo konferenci, kurā piedalījās 370 delegāti no daudzām pasaules valstīm.

R. Škutāns informē par VK Kambīze nodomu iesaistīties pašvaldības atbalstītā jauniešu apmācībā sporta skolā.
J. Ailis un N. Mačukāns informē, ka pašlaik vairākās vietās darbojas licenzētas burāšanas sekcijas, kurās var interesēties par IZM kārtību sporta skolu programmu licenzēšanā.

N. Mačukāns ierosina atjaunot darba grupas darbu burātāju gada balles organizēšanai. Klātesošie apspriež balles rīkošanas aspektus un uzdod valdei turpināt balles rīkošanas sagatavošanu.

A. Buls aktualizē jautājumu par sponsoru piesaisti. A. Dāle un A. Ozols diskutē par motivāciju un nepieciešamību piesaistīt cilvēkus šim darbam par atlīdzību.

N. Mačukāms ziņo par Audas jahtkluba Saeimā iesniegtajām iebildēm zvejniecības likumā par tauvas joslas noteikumiem. Iespējams, ka LZS tiks iesaistīta likumprojekta saskaņošanas procesā, tāpēc dalīborganizācijas tiks informētas par šīm iebildēm.
Lēmums. 3.1. Apstiprināt Latvijas Zēģelētāju savienības 2012. gada pārskatu un revīzijas komisijas ziņojumu.
Balsojums. Par – 14, pret – 0, atturas – 0.

4. 2012. gada budžeta apstiprināšana.

J.Ailis iepazīstina ar LZS valdes iesniegto 2013. gada budžeta projektu. Atlikums kontos uz 2012. gada 1. janvāri ir 22993 Ls. Ieņēmumu daļā paredzētas dotācijas 16369 Ls apmērā no LOK un LSFP federācijas darba nodrošināšanai un citu federācijas aktivitāšu nodrošināšanai. Piešķirta dotācija treneru darba algām 21767 Ls. Ieņēmumi no biedru naudas paredzēti 3050 Ls, no kvalifikācijas komisijas darbības 12000 Ls, dalības maksām 800 Ls, ziedojumiem 1800 Ls.
Kopējie ieņēmumi 2013. gadā plānoti 58191 Ls, un kopā ar ziedojumiem, kas saņemti 2012. gada nogalē – 67641 Ls.
Izdevumu daļā plānotas dalības maksas starptautiskajās asociācijās 792 Ls, finansējums dalībai sacensībās 3112 Ls, burāšanas sacensību organizēšanai 8785 Ls, finansējums jahtklubiem 10515 Ls, kvalifikācijas komisijas
Izdevumu daļā plānotas dalības maksas starptautiskajās asociācijās 792 Ls, finansējums dalībai sacensībās 3112 Ls, burāšanas sacensību organizēšanai 8785 Ls, finansējums jahtklubiem 10515 Ls, kvalifikācijas komisijas izdevumi 6000 Ls, grāmatvedības kārtošanai un administratīviem izdevumiem 1995 Ls, treneru algām 21767 Ls, darba algai un citiem izdevumiem 5520 Ls. Kopā 61641 Ls.

Lēmums. 4.1. Apstiprināt Latvijas Zēģelētāju savienības 2013. gada budžetu.
Balsojums: Par – 12, pret – 0, atturas – 2.

5. Informatīvs ziņojums par gatavošanos The Tall Ships Race 2013.

U. Kalmanis informē par gaidāmo The Tall Ships Race 2013 sagatavošanas gaitu. Jau pieteikušies 89 kuģi, no tiem 48 – A un B grupas lielie kuģi, no 17 valstīm. No Latvijas dalību pieteikušas jahtas Spaniel un Galaxy.
Svarīgākie notikumi krastā notiks no 25. – 27. jūlijam. Kaut arī vēl notiks sarunas par prāmja satiksmes organizēšanu, paredzams, ka krastmala būs slēgta satiksmei un pieejama skatītājiem. Komandu parāde notiks 27. jūlijā gar krastmalu līdz Akmens tiltam, un tālāk līdz Brīvības piemineklim.
28. jūlijā skatītāji varēs vērot kuģu parādi Daugavā. Latvijas Bruņotie spēki ar saviem kuģiem nodrošinās regates starta norisi Ventspilī, kur ieradīsies kuģi no kruīza posma ostām Rīgas un Rojas.

6. Kvalifikācijas komisijas nolikuma grozījumi.

G. Šteinerts informē par nolikuma projektu. Tie ir balstīti uz jauno kārtību atpūtas kuģu vadītāju apliecību iegūšanā, kas noteikti 2012.g. MK noteikumos Nr. 619 un LZS sadarbības līgumā ar CSDD. Nolikuma projekts vēl nav izdiskutēts kvalifikācijas komisijā un valdē, tādēļ iespējami grozījumi.
Kvalifikācijas komisijas uzdevums ir izveidot eksaminatoru sarakstu darbam ar CSDD. G. Šteinerts lūdz dalīborganizācijām izvirzīt savus kandidātus. Kvalifikācijas komisija plāno rīkot vairākus seminārus eksaminatoru sagatavošanai.
CSDD sadarbībā ar LZS sertificēs buru un motorizēto atpūtas kuģu vadītājus, kuru garums nepārsniedz 24 metrus kuģošanai iekšējos ūdeņos, jūras ūdeņos līdz 60 jūras jūdzēm no krasta līnijas (piekrastes ūdeņi), jūras ūdeņos līdz 150 jūras jūdzēm no krasta līnijas (jūras ūdeņi) un kuģošanai bez ierobežojuma (okeāns).

Klātesošie norāda, ka projektā nepieciešami papildinājumi par mācību kursu sertifikāciju un kārtību, lai iegūtu atzīmi apliecībās par burāšanas sacensību noteikumu apguvi.

Lēmums.
6.1. Pieņemt kvalifikācijas komisijas nolikuma projektu par pamatu.
Balsojums. Par -12, pret – 0, atturas – 0.

Pilnsapulces beigas plkst. 19.30

Sēdes vadītājs                                                                                         Ansis Dāle

Protokolēja                                                                                              Juris Ailis

 

LZS PĀRVALDES STRUKTŪRA