Valde 4-18

Protokols 4-2018

Latvijas Zēģelētāju savienības Valdes sēde 7.32.2018.

Grostonas ielā 6B, Rīgā, pl. 16.00

Valdes sēdē piedalās:
Valdes locekļi: Ansis Dāle, Rihards Vaivods, Jānis Preiss, Jānis Grīslis, Valdis Vancovics (no 2. jautājuma)
Ģenerālsekretārs: Oskars Krūze,
Sēdi vada A. Dāle, protokolē O. Krūze

Darba kārtība:
1. Informācija par paveiktajiem darbiem no Attīstības plāna uzdevumu saraksta. Informācija par DNSS projektu.
2. Līguma projekta ar Latvijas Olimpiskā burāšanas skola par PČ Techno 2018 un Nolikuma izskatīšana
3. JK Priedaine biedra statusa izskatīšana. Iesniegumi no JSJA un MKA.
4. Dažādi jautājumi.

– Platu 25 klases asociācijas iesniegums
– Par laivu klasi Wayfarer

1. Informācija par paveiktajiem darbiem no Attīstības plāna uzdevumu saraksta. Informācija par DNSS projektu.

Tiek pārrunāti uzsāktie attīstības plāna uzdevumi un to virzība tiek pieņemta zināšanai. Tiek diskutēts par esošās biedru struktūras reorganizāciju. J. Grīslis piedāvā satikties ar D. Zīrapu un pārrunāt juridiskos jautājumus par biedru struktūru.
O. Krūze iepazīstina ar sagatavoto un LOK iesniegto DNSS plānu (Development of National sports system/Nacionālās sporta sistēmas izstrāde). LOK lēmums tiek gaidīts marta vidū.
J. Grīslis aktualizē jautājumu par nepieciešamību sistematizēt pieņemtos LZS lēmumus un tiek uzdots O. Krūzem noskaidrot tehniskās iespējas un izmaksas.

2. Līguma projekta ar Latvijas Olimpiskā burāšanas skola par PČ Techno 2018 un Nolikuma izskatīšana

O.Krūze informē par sagatavoto līguma projektu ar nodibinājumu Latvijas Olimpiskā burāšanas skola par Pasaules čempionāta Techno 293 organizēšanu. J. Grīslis atgādina par savu priekšlikumu līgumu papildināt ar privātajām garantijām. Tiek norādīts, ka mērķis ir nodrošināt finansējuma drošību, tādēļ būtu jāprasa jebkāda veida garantijas (personīgās, bankas, utt) un tikai par to daļu, kas tiek finansēta avansā.
Priekšlikums papildus līgumam pieprasīt nodrošinājumu (privāto galvojumu vai citu nodrošinājumu) visiem avansa maksājumiem pirms sacensībām.
Balsojums: Par: A. Dāle, R. Vaivods, J. Preiss, J. Grīslis, V. Vancovics; Pret – nav; Atturās – nav.
Lēmums. Papildus līgumam pieprasīt nodrošinājumu (privāto galvojumu vai citu nodrošinājumu) visiem avansa maksājumiem pirms sacensībām.
Priekšlikums slēgt sagatavoto līgumu ar LOBS par PČ Techno 293 organizēšanu Liepājā.
Balsojums: Par: A. Dāle, R. Vaivods, J. Preiss, J. Grīslis, V. Vancovics; Pret – nav; Atturās – nav.
Lēmums. Slēgt sagatavoto līgumu ar LOBS par PČ Techno 293 organizēšanu Liepājā.
Uzdot O. Krūzem saskaņot līgumu ar juristu, ņemot vērā pieņemto lēmumu par nodrošinājumu.

3. JK Priedaine biedra statusa izskatīšana. Iesniegumi no JSJA un MKA.

O. Krūze informē, ka ir saņemti iesniegumi Jūras sacīkšu jahtu asociācijas un Mikroklases asociācijas, kā arī pēdējā brīdī arī no JK Priedaine par izstāšanos no LZS. Iepriekš no JSJA un MKA tika saņemti lūgumi par biedra statusa maiņu, kuri tika noraidīti saskaņā ar statūtiem. 2017. gadā netika saņemta biedra nauda no šīm 3 organizācijām. Saskaņā ar statūtiem biedri tika brīdināti par lietas izskatīšanu šodienas Valdes sēdē, kā rezultātā saņemti 3 iesniegumi par izstāšanos no LZS.
Saskaņā ar statūtiem, šīs biedrības zaudē biedra statusu līdz ar iesnieguma iesniegšanu.

4. Dažādi jautājumi.

4.1. Platu 25 klases asociācijas iesniegums
Saņemts lūgums līdzfinansēt mērītāju dalību klīnikā Lietuvā 360 EUR apmērā. Apmeklējot šo pasākumu, mēs iegūtu 3 sertificētus mērītājus.
Tiek piedāvāts atbalstīt mērītāju līdzfinansēšanu, izvirzot sekojošus nosacījumus:
– nodot iegūtās zināšanas LZS rīcībā,
– nodrošināt apmērīšanas pakalpojumu pieejamību svarīgākajās LZS sacensībās,
– sniegt priekšlikumus TK apmērītāju darba organizēšanai un sistematizēšanai,
– iesniegt LZS iegūto sertifikātu kopijas.
Balsojums: Par: A. Dāle, R. Vaivods, J. Preiss, J. Grīslis, V. Vancovics; Pret – nav; Atturās – nav.
Lēmums. Līdzfinansēt mērītāju dalību klīnikā Lietuvā 360 EUR apmērā ar augstāk minētajiem nosacījumiem.

4.2. Par laivu klasi Wayfarer
J. Grīslis informē par sporta burāšanas jahtu klasi Wayfarer, kā arī informē, ka Latvijā ir ievesta šāda jahta. Priekšlikums papildināt LJA iesniegto sporta jahtu klašu sarakstu ar klasi Wayfarer.
Balsojums: Par: A. Dāle, R. Vaivods, J. Grīslis, V. Vancovics; Pret – nav; Atturās – nav. J.Preiss nepiedalās
Lēmums. Papildināt LJA iesniegto sporta jahtu klašu sarakstu ar klasi Wayfarer.

Sēde slēgta 18.00