Valde 2-18

Protokols 2-2018

Latvijas Zēģelētāju savienības Valdes sēde 02.02.2018.

Grostonas ielā 6B, Rīgā, pl. 15.00

Valdes sēdē piedalās:
Valdes locekļi: Ansis Dāle, Rihards Vaivods, Jānis Preiss, Valters Romans
Ģenerālsekretārs: Oskars Krūze,
Sēdi vada A. Dāle, protokolē O. Krūze

Darba kārtība:
1. Attīstības plāna realizācija (priekšlikums no A. Dāles)
2. Budžeta projekts 2018
3. Gada pārskata izskatīšanas un kopsapulces sasaukšanas laika plāns.
4. Dažādi

1. Attīstības plāna realizācija (priekšlikums no A. Dāles)

A. Dāle prezentē galvenos paveicamos uzdevumus 2018. gadā, atbildību sadalījumu un apsvērumus par nepieciešamajiem resursiem. Pēc diskusijām klātesošie vienojas par sekojošu atbildību sadalījumu uzdevumu realizēšanā: Logo izstrāde – V. Romans, Mārketings – V. Vancovics, Sponsorēšana – J. Preiss (A. Dāle), E-sailing –Ģ. FišersBlumbergs, Biedru struktūra – R. Vaivods, Sertifikācija – J. Grīslis (R. Vaivods). Klātesošie vienojas uz nākamo Valdes sēdi atbildīgajiem sagatavot uzdevuma veikšanas plānu (darbu apraksts, termiņi, finanses, citi resursi)

Tiek piedāvāts apstiprināt A. Dāles piedāvātos 2018. gada uzdevumus un to realizēšanas kārtību
Balsojums: Par: A. Dāle, R. Vaivods, V. Romans, V. Vancovics; Pret – nav; Atturās – nav.
Lēmums. Apstiprināt A. Dāles piedāvātos 2018. gada uzdevumus un to realizēšanas kārtību

2. Budžeta projekts 2018

O. Krūze atgādina par jau iepriekš sagatavoto budžeta projektu, kurš atstāj visai maz diskusiju iespējas. Tiek norādīts uz aptuveni 12 000 EUR finansējumu, kurš tradicionāli novirzīts dalībai starptautiskajās sacensībās četrām stratēģiskajām klasēm.
Klātesošie vienojas diskutēt par šo jautājumu nākamajā Valdes sēdē, kontekstā ar sagatavoto uzdevumu realizācijas nepieciešamo finansējumu. Tiek uzdots O. Krūzem precizēt visas budžeta pozīcijas un izsūtīt projektu Valdei.

3. Gada pārskata izskatīšanas un kopsapulces sasaukšanas laika plāns.

O. Krūze informē par statūtos noteikto kārtību Gada pārskata apstiprināšanā, kā arī piedāvā sekojošu laika plānu:
– Valdes sēde GP un budžeta apstiprināšanai 21.02
– Kopsapulces izsludināšana 22.02
– Kopsapulce 9.03 (pēdējā piektdiena pirms 15. Marta)

4. Dažādi

O. Krūze informē par situāciju JK Audas lietā. Vienošanās ar JK Auda nav panākta, nauda kontā nav ienākusi. Līdz ar to ir stājies spēkā 14.12.2017. gada ārkārtas kopsapulces lēmums par JK izslēgšanu no LZS.
Pašlaik ir apzināti 3 kreditori, kuriem, saskaņā ar ārkārtas kopsapulces lēmumu, jāatmaksā dalības maksas vai ceļojuma izdevumi 1324 EUR apmērā. Saņemta mutiska informācija par vēl 800 EUR prasījumiem, tādejādi, kopējā atmaksājamā summa pašlaik sasniedz 2124. EUR. Tiek uzdots O. Krūzem sagatavot maksājumus saskaņotajiem kreditoriem un pieprasīt informāciju JK Auda par atlikušajiem kreditoriem, lai saskaņotu atmaksas kārtību.
Tāpat, tiek norādīts uz jautājumu par turpmākajām LZS darbībām radušos zaudējumu atgūšanai no JK Auda. Viedokļi ir dažādi, tādēļ Valde uzskata, ka jautājumu vajadzētu nodot kopsapulcei, lai lemtu par iespējamo tiesvedību. Tiek uzdots O. Krūzem palūgt juristam sagatavot iespējamās tiesāšanās tāmi, lai jautājumu risinātu kopsapulcē.

Nākamā Valdes sēde paredzēta 21.02.2018.

Sēde slēgta 17.00