Valde 1-18

Protokols 1-2018

Latvijas Zēģelētāju savienības Valdes sēde 05.01.2018.

Grostonas ielā 6B, Rīgā, pl. 14.00

Valdes sēdē piedalās:
Valdes locekļi: Ansis Dāle, Rihards Vaivods, Valdis Vancovics, Valters Romans
Ģenerālsekretārs: Oskars Krūze,
Sēdi vada A. Dāle, protokolē O. Krūze

Darba kārtība:
1. Attīstības stratēģijas un plāna apspriešana

1. Attīstības stratēģijas un plāna apspriešana

A.Dāle informē par savu redzējumu plāna ieviešanā, kā arī valdes locekļu lomu lietu virzībai. R. Vaivods aicina ķerties pie praktiskiem darbiem ar reālu, taustāmu rezultātu. V. Vancovičs atbalsta šo viedokli, ka nepieciešams fokusēt uz īstermiņa darbiem, kuri būtu daļa no attīstības plāna. O. Kruze iepazīstina ar provizorisko 2018. Gada budžetu, kurā ir maz iespēju plāna realizācijai. Tāpat tiek informēts par DNSS programmas iespējamo finansējumu 30 000 USD apjomā.

Tiek piedāvāts apstiprināt sagatavoto Attīstības plānu ‘Vīzija 2020’.
Balsojums: Par: A. Dāle, R. Vaivods, V. Romans, V. Vancovics; Pret – nav; Atturās – nav.
Lēmums. Apstiprināt sagatavoto Attīstības plānu ‘Vīzija 2020’

Par pirmajiem paveicajamiem darbiem tiek uzstādīti zīmola ‘Sailing Latvia’vai ‘Latvia Sailing’ izstrāde, sportistu licencēšanas plāna izstrāde un DNSS programmas ieviešana, kura skartu vairākus uzdevumus no attīstības plāna.

Sēde slēgta 15.40