Elektroniskais protokols 6-18

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”
Valdes elektroniskās balsošanas Protokols 6/18

2018. gada 23. aprīlis

Piedalās Valdes locekļi: Ansis Dāle, Valters Romans, Jānis Preiss, Valdis Vancovičs, Rihards Vaivods, Jānis Grīslis.

Elektroniskā balsojuma jautājums

1. Priekšlikums apstiprināt Latvijas Jūras burāšanas čempionāta nolikumu un galveno tiesnesi – Madis Ausman (EST).

Balsojums. Par – Ansis Dāle, Jānis Preiss, Valdis Vancovičs, Rihards Vaivods, Valters Romans, Jānis Grīslis. Pret – nav, atturas – nav.

Lēmums. Apstiprināt Latvijas Jūras burāšanas čempionāta nolikumu un galveno tiesnesi – Madis Ausman (EST).

2. Priekšlikums apstiprināt Tiesnešu kategoriju nolikumu.

Balsojums. Par – Jānis Preiss, Valdis Vancovičs, Rihards Vaivods, Valters Romans, Jānis Grīslis. Pret – nav, atturas – Ansis Dāle. 

Lēmums. Apstiprināt Tiesnešu kategoriju nolikumu.

 

Protokolu sastādīja O. Krūze