Valde 8-17

Protokols 8-2017

Latvijas Zēģelētāju savienības Valdes sēde 10.08.2017.

Grostonas iela 6B, Rīga, plkst. 18.00

Valdes sēdē piedalās:
Valdes locekļi: Ansis Dāle, Jānis Grīslis, Rihards Vaivods, Jānis Preiss, Ģirts Fišers-Blumbergs.
Sēdi vada A. Dāle
Protokolu sastādīja O. Krūze

Darba kārtība:
1. Papildinājumu/grozījumi LJA iesniegtajā sporta buru jahtu un mērītāju sarakstā
2. Attīstības plāna realizācijas jautājumi
3. Dažādi

1. Papildinājumu/grozījumi LJA iesniegtajā sporta buru jahtu un mērītāju sarakstā

Saņemts priekšlikums iekļaut sertificētu mērītāju sarakstā Gati Graudumu.
Balsojums: Par – A. Dāle, R. Vaivods, J. Grīslis, J. Preiss, Ģ. Fišers-Blumbergs; Pret – nav; Atturas – nav
Lēmums. Iekļaut sertificētu mērītāju sarakstā Gati Graudumu.

Tiek uzdots Tiesnešu kolēģijai līdz 1. novembrim izstrādāt priekšlikumus par jaunu mērītāju apmācības un sertifikācijas kārtību.

Tiek diskutēts par LJA iesniedzamo SBJ klašu saraksta papildināšanu. Pēc diskusijas tiek piedāvāts sarakstu negrozīt.
Balsojums: Par – A. Dāle, R. Vaivods, J. Grīslis, J. Preiss, Ģ. Fišers-Blumbergs; Pret – nav; Atturas – nav
Lēmums. Sagatavoto LJA iesniedzamo SBJ klašu sarakstu negrozīt.

2. Attīstības plāna realizācijas jautājumi

A.Dāle iepazīstina ar savu redzējumu par turpmāko attīstības plāna realizāciju – piesaistīt Speciālistu D. Jaspers, kurš palīdzētu vadīt nākamos attīstības izstrādes un realizācijas posmus. Notiek debates par labāko attīstības plāna realizāciju un nepieciešamību piesaistīt speciālistu. Tiek piedāvāts balsot par D. Jaspers piesaistīšanu Attīstības plāna pirmā posma izstrādei un realizēšanai, kopējās izmaksas 2137 plus dzīvošanas izmaksas un aviobiļeti.

Balsojums: Par – A. Dāle, R. Vaivods, J. Preiss, Ģ. Fišers-Blumbergs; Pret – nav; Atturas – J.Grīslis
Lēmums. Piesaistīt D. Jaspers Attīstības plāna pirmā posma izstrādei un realizēšanai, kopējās izmaksas 2137 plus dzīvošanas un aviobiļetes izmaksas.

3. Dažādi

Tiek diskutēts par ORC Sportboat Eiropas čempionāta atcelšanu – iemesliem un sekām. Izskan viedoklis, ka nekavējoši jāprasa Laser klases asociācijai atgriezt naudu par
neizmantotajām motorlaivām, kā arī jahtklubam Auda atgriezt šos līdzekļus. Tāpat tiek diskutēts, ka nepieciešams uzlabot procedūru līdzīgu pasākumu administrēšanai un primāri jāievieš līgums ar pasākuma tehniskajiem izpildītājiem.
Priekšlikums pieprasīt Jahtklubam Auda un Laser klases asociācijai atgriezt finansējumu 6650 EUR apmērā, pieprasījuma tehnisko realizāciju veikt O. Krūzem, R. Vaivodam un juristam T. Zirdziņam.

Balsojums: Par – A. Dāle, R. Vaivods, J. Grīslis, J. Preiss, Ģ. Fišers-Blumbergs; Pret – nav; Atturas – nav
Lēmums. Pieprasīt Jahtklubam Auda un Laser klases asociācijai atgriezt finansējumu 6600 EUR apmērā, pieprasījuma tehnisko realizāciju veikt O. Krūzem, R. Vaivodam un juristam T. Zirdziņam.

A. Dāle informē par saņemto Žaklīnas Litaunieces iesniegumu ar lūgumu atbalstīt treneres dalību PČ Ķīnā. Ģ. Fišers Blumbergs informē par Laser sportistu startiem un ENP programmas atbalstu. Tiek rekomendēts treneres finansējumu lūgt attiecīgajām pašvaldībām.
Priekšlikums pieteikt treneri PJČ burāšanā Ķīnā, finansējot to no pašvaldību, sadarbības partneru vai personīgajiem līdzekļiem.
Balsojums: Par – A. Dāle, R. Vaivods, J. Grīslis, J. Preiss, Ģ. Fišers-Blumbergs; Pret – nav; Atturas – nav
Lēmums. Pieteikt treneri PJČ burāšanā Ķīnā, finansējot to no pašvaldību, sadarbības partneru vai personīgajiem līdzekļiem.
Ģ. Fišers-Blumbergs piedāvā jautājumā par LZS nosaukuma maiņu izmantot ‘Latvijas Burāšanas savienība’ ar saīsinājumu LaBS, tādejādi radot atšķirīgu nosaukumu no Basketbola savienības un radot pozitīvas asociācijas jau pašā nosaukumā.

Sēde slēgta 19.30