Valde 6-16

Protokols 05-2016

Latvijas Zēģelētāju savienības Valdes sēde 16.05.2016.

Grostonas iela 6b, Rīga, plkst 14.00

Valdes sēdē piedalās:
Valdes locekļi: Ansis Dāle, Valters Romans,Valdis Vancovics, Jānis Grīslis, Rihards Vaivods, Jānis Preiss
Gēnerālsekretārs: Oskars Krūze

Sēdi vada A. Dāle, protokolē O. Krūze

 

Darba kārtība:

1. Komisiju darbs

– komisiju un sastāvu izveidošana/apstiprināšana
– uzdevumu un termiņu noteikšana

2. Valdes uzdevumu izskatīšana no V. Tihonova unĢ. Fišera – Blumberga priekšlikumiem
3. LVA iesnieguma izskatīšana
4. MK balvas piešķiršanas lietas virzība
5. R. Eistreiķes iesnieguma izskatīšana
6. Nākamās Valdes sēdes laika noteikšana

V. Vancovičs lūdz papildināt dienas kārtību ar jautājumu par Optimist klases pasaules čempionātu

1. Komisiju darbs

Valde diskutē par Tiesnešu kolēģijas jauno nolikumu un iespējām to pieņemt. Tiek piedāvāts uzaicināt uz diskusiju sekojošus pārstāvjus: A. Rozins, Ģ. Fišers-Blumbergs, O. Rancāns, Auza, A. Ašeradens, V. Tihonovs. A. Dāle norāda, ka ir jau bijis Valdes lēmums par darba grupas izveidi bet iesāktais darbs nav novests līdz galam. Diskusijas mērķis ir vienoties par jauno Tiesnešu kolēģijas nolikumu. Nolikumam jāatbalsta tiesnešu darbs (jānodrošina darboties spējīgu Tiesnešu kolēģiju), jānovērš iekšējie konflikti, jāatbalsta jaunu tiesnešu attīstību un esošo tiesnešu kvalifikācijas celšanu.

Valde nolemj sekojošus komisiju sastāvus:
Sporta Komisija – A. Dāle, R.Vaivods, J. Grīslis, J. Preiss, Ģ. Fišers-Blumbergs
Kreiserburāšanas komisija – V. Romans, Ģ. Fišers-Blumbergs
Kvalifikācijas komisija – J. Grīslis
Mārketinga komisija – V. Vancovičs, R. Vaivods, J. Preiss
Burāšanas un motorjahtu kustības attīstības komisija –V. Vancovičs, V. Tihonovs, J.Grīslis, V. Romans
Valde uzdod O. Krūzem aicināt dalīborganizācijas deleģēt pārstāvjus darbam komisijās.

2. Valdesuzdevumu izskatīšana no V. Tihonova un Ģ. Fišera – Blumberga priekšlikumiem

V. Vancovičs ierosina pārskatīt jautājumu par LZS vizuālo tēlu un komunikāciju ar burātājiem. Valde nolemj šo jautājumu izskatīt Mārketinga komisijā.

Valde vienojas sekojošus jautājumus nodot komisijām:
– Latvijas kausa nolikums – Sporta komisijai. Kausu organizēšana un nolikumi būtu katras konkrētās asociācijas atbildība. Kausa pasniegšanu vajadzētu organizēt centralizēti Burātāju ballē.
– Treneru reitings – Sporta komisijai
– Sportistu reitings un Latvijas izlase – Sporta komisijai
– LZS mājas lapa – Mārketinga komisija.
– BSN tulkošana 2017. Šo darbu nenodot komisijām. Uzdod O. Krūzem sameklēt iepriekšējo tulkojumu. Noskaidrot iespiešanas izmaksas un iespējas. Vajadzētu izdot jauno tulkojumu kā informatīvu materiālu, bet oficiālie noteikumi joprojām paliek angļu versija.
– Burāšanas licenču ieviešana – Attīstības komisijai.
– Sacensību apdrošināšanas politika – Attīstības komisijai.
– LZS atribūtikas izstrādāšana – Mārketinga komisijai. Runājot par nosaukumu, tiek piebilsts, ka jautājums ir sensitīvs un to jāskata ļoti uzmanīgi.
– Sporta Jahtu reģistra ieviešana.J. Grīslis informē par likumdošanas izmaiņu statusu
jautājumā par sporta jahtu reģistrēšanu. Pašlaik tiek piedāvātas izmaiņas, kuru
rezultātā LZS sertificēs sporta jahtas. LZS darāmo darbu sarakstā ir nolikuma izstrāde
un procedūras ieviešana. J. Grīslis aicina šim jautājumam pieslēgties V. Tihonovu un
V. Vancoviču. J. Grīslis norāda, ka šis reģistrs apliecinās jahtas piederību sporta jahtas
statusam nevis piederību fiziskai vai juridiskai personai. J. Grīslis koordinēs
turpmākos jautājumus.
– Izstāde ‘Atpūta un sports’ – Mārketinga komisijai

Valdes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana. Tiek izvirzīts kandidāts Valdis Vancovičs.
Balsojums. Par 5, Pret – nav, Atturas – 1.
Lēmums. Par Valdes priekšsēdētāja vietnieku tiek ievēlēts Valdis Vancovičs

3. LVA iesnieguma izskatīšana

O. Krūze informē par saņemto iesniegumu ar LVA lūgumu finansiāli atbalstīt PČ Raceboard sacensībām, kuras norisināsies klubā 360.
Valdes locekļi diskutē par nepieciešamību un iespējām finansēt šīs sacensības. Tiek norādīts, ka šī nav LZS stratēģiskā klase, kā arī šis ir Master čempionāts. O. Krūze norādu uz esošo budžetu, kurā papildus finansējums nav paredzēts. Tiek norādīts, ka LSFP atteica finansēt šīs sacensības, jo tās ir veterānu sacensības. Kā vienīgā iespēja tiek pieminēta grozīt jau piešķirto finansējumu RS:X klasei vai arī piešķirto finansējumu EK sacensībām Liepājā.Ja gadījumā šis finansējums šādā apmērā nebūs nepieciešams, tad tas būtu LVA kompetencē pārdalīt šo naudu. Valde uzdod O. Krūzem sagatavot atteikuma vēstuli LVA.

Saņemts iesniegums no LVA par USK Kambīze apliecinājumu darboties sporta apmācības jomā. A. Dāle vēlas saprast atbildību par šāda apliecinājuma parakstīšanu un norāda, ka nevēlas uzņemties atbildību par lietām, kurās nav kompetents. Valde piekrīt, ka mainot formulējumu no ‘apliecina’ uz ‘neiebilst’, LZS neuzņemas papildu juridiskās saistības. Tiek norādīts, ka šādu apliecinājumu izsniegšanai nepieciešams juridisks skaidrojums un bez šāda skaidrojuma apliecinājumu izsniegt nevar. LZS var izsniegt vēstuli, ka LZS neiebilst pret USK Kambīze darbību vindsērfinga apmācībā, saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

4. MK balvas piešķiršanas lietas virzība

O. Krūze informē par iepriekš Valdei nosūtītajiem dokumentiem. J. Preiss informē, ka ir saņēmis apstiprinājumu, ka viņa iesniegums IZM ir saņemts bet atbilde pēc būtības nav saņemta, kaut arī pagājis jau mēnesis kopš iesnieguma iesniegšanas.
Tiek uzdots J. Preisam nosūtīt Valdei savu iesniegumu uninformēt Valdi par atbildi no IZM, kad tā tiks saņemta. Valde lūdz V. Tihonovam izvērtēt vai pašlaik iesniegto dokumentu saturs un secība ir pareiza šī jautājuma risināšanā.

5. R. Eistreiķes iesnieguma izskatīšana

O. Krūze informē par apkopoto informāciju, par izdarītajiem secinājumiem, kā arī par sagatavoto atbildes vēstuli. Valde diskutē par vēstules redakciju un vienojas izsūtīt sagatavoto atbildi ar labojumiem.

6. Nākamās Valdes sēdes sasaukšana

Jautājums netiek izskatīts

7. PČ Optimist organizatoriskie jautājumi

V. Vancovičs informē par nepieciešamību īrēt treneru laivu ar jūras veiktspēju laika posmā no 11. jūlija līdz 6. augustam. Valde uzdod O. Krūzem noskaidrot pieejamo motorlaivu īres iespējas LZS klubos.
O. Krūzem uzdots sakoordinēt RD finansējumu saskaņā ar nolikumu un iepriekš runāto domē.