Valde 11-16

Protokols 11-2016

Latvijas Zēģelētāju savienības Valdes sēde 7.10.2016.

Grostonas iela 6b, Rīga, plkst 16.00

Valdes sēdē piedalās:
Valdes locekļi: Ansis Dāle, Jānis Grīslis, Rihards Vaivods, Viktors Tihonovs, Valdis Vancovics, Valters Romans, Jānis Preiss
Ģenerālsekretārs: Oskars Krūze
Dalīborganizāciju pārstāvji: Normunds Mačukāns (Jahtklubs Auda)
Sēdi vada A. Dāle, protokolē O. Krūze

Darba kārtība:
1. LZS sportistu dalība sacensībās Krimā.

1. LZS sportistu dalība sacensībās Krimā

O. Krūze informē par iepriekš izsūtītajiem dokumentiem saistībā ar apspriežamo jautājumu, kā arī iepazīstina klātesošos ar Latvijas Vindserfinga Asociācijas vēstuli (7.10.2016).

Notiek debates.

Priekšlikums izteikt Valdes viedokli sekojošā redakcijā: “LZS iepazinās ar Latvijas Vindserfinga Asociācijas skaidrojumu un uzklausīja J. Preisu jautājumā par LVA sportistu J. Preisa, R. Zelča un A. Leontjeva dalību Eiropas Kausa posma sacensībās Formula Windsurfing klasē no 21. Līdz 25. septembrim Sevastopolē. LZS pauž stingru atbalstu Ukrainas teritoriālajai nedalāmībai un neatbalsta šo sportistu rīcību. LZS aicina turpmāk savus sportistus rūpīgāk izvērtēt sacensību vietas un nepiedalīties sacensībās, kuras neatbils Latvijas Republikas ārpolitikas nostādnei.”

Balsojums: Par-6, Pret nav, Atturas – 1
Lēmums. Izteikt LZS Valdes viedokli jautājumā par sportistu dalību sacensībās Sevastopolē šādā redakcijā:
“LZS iepazinās ar Latvijas Vindserfinga Asociācijas skaidrojumu un uzklausīja J. Preisu jautājumā par LVA sportistu J. Preisa, R. Zelča un A. Leontjeva dalību Eiropas Kausa posma sacensībās Formula Windsurfing klasē no 21. Līdz 25. septembrim Sevastopolē. LZS pauž stingru atbalstu Ukrainas teritoriālajai nedalāmībai un neatbalsta šo sportistu rīcību. LZS aicina turpmāk savus sportistus rūpīgāk izvērtēt sacensību vietas un nepiedalīties sacensībās, kuras neatbils Latvijas Republikas ārpolitikas nostādnei.”