Elektroniskais protokols 9-17

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”
Valdes elektroniskās balsošanas Protokols 9/17

2017. gada 28. augusts

Piedalās Valdes locekļi: Ansis Dāle, Valters Romans, Ģirts Fišers-Blumbergs, Jānis Preiss, Valdis Vancovičs, Rihards Vaivods.

Elektroniskā balsojuma jautājums

Priekšlikums: Slēgt vienošanos ar Rīgas Domi par Līguma Nr. 1720 pagarināšanu, iekļaujot nosacījumos punktu par finansējuma 2250 EUR apmērā atgriešanu līdz 29. septembrim.
Balsojums. Par – Ansis Dāle, Jānis Preiss, Valdis Vancovičs, Rihards Vaivods, Valters Romans, Ģirts Fišers-Blumbergs. Pret – nav, atturas – nav.

Lēmums. Slēgt vienošanos ar Rīgas Domi par Līguma Nr. 1720 pagarināšanu, iekļaujot nosacījumos punktu par finansējuma 2250 EUR apmērā atgriešanu līdz 29.
septembrim.

Protokolu sastādīja O. Krūze