Elektroniskais protokols 9-16

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”
Valdes elektroniskās balsošanas Protokols 09/16

2016. gada 12. jūlijā

Piedalās Valdes locekļi:
Ansis Dāle, Valters Romans, Ģirts Fišers-Blumbergs, Jānis Grīslis, Jānis Preiss,Valdis Vancovičs, Rihards Vaivods, Viktors Tihonovs

Elektroniskā balsojuma jautājums

Saņemts priekšlikums par A. Dāles deleģēšanu LOK delegācijas sastāvā uz Riodežaneiro Olimpiskajām spēlēm.

Balsojums. Par – Ansis Dāle, Valters Romans, Ģirts Fišers-Blumbergs, Jānis Grīslis, Jānis Preiss, Valdis Vancovičs, Rihards Vaivods, ViktorsTihonovs. Pret nav.
Lēmums. Apstiprināt A. Dāli LOK delegācijai Riodežaneiro Olimpiskajām spēlēm