Elektroniskais protokols 7

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”
Valdes elektroniskās balsošanas Protokols 07/16

2016. gada 21. jūnijā

Piedalās Valdes locekļi:
Ansis Dāle, Valters Romans, Ģirts Fišers-Blumbergs, Jānis Grīslis, Jānis Preiss,Valdis Vancovičs, Rihards Vaivods, Viktors Tihonovs

Elektroniskā balsojuma jautājums

Saņemts priekšlikums apstiprināt Ketiju Birzuli dalībai RIO Olimpiskajās spēlēs vindsērfinga RS:X klasē sievietēm.

Balsojums. Par – Ansis Dāle, Valters Romans, Ģirts Fišers-Blumbergs, Jānis Grīslis, Jānis Preiss, Valdis Vancovičs, Rihards Vaivods, ViktorsTihonovs. Pret nav.

Lēmums. Apstiprināt Ketiju Birzuli dalībai RIO Olimpiskajās spēlēs vindsērfinga RS:X klasē sievietēm.

 

 

A. Dāle
Latvijas Zēģelētāju savienības prezidents