Elektroniskais protokols 7-17

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”
Valdes elektroniskās balsošanas Protokols 07/17

2017. gada 17. jūlijs

Piedalās Valdes locekļi: Ansis Dāle, Valters Romans, Ģirts Fišers-Blumbergs, Jānis Grīslis, Jānis Preiss, Valdis Vancovičs, Rihards Vaivods, Viktors Tihonovs.

Elektroniskā balsojuma jautājumi

1. Saņemts priekšlikums apstiprināt par LZS sertificētajiem mērītājiem sekojošus speciālistus: Juris Ailis, Romāns Mickevičs, Ilmārs Lakšs, Aleksejs Jevharitskis.

Balsojums. Par – Ansis Dāle, Jānis Grīslis, Jānis Preiss, Valdis Vancovičs, Rihards Vaivods, Valters Romans, Ģirts Fišers-Blumbergs, Viktors Tihonovs. Pret – nav, atturas – nav.

Lēmums. Apstiprināt par LZS sertificētajiem mērītājiem sekojošus speciālistus: Juris Ailis, Romāns Mickevičs, Ilmārs Lakšs, Aleksejs Jevharitskis.

2. Saņemts priekšlikums apstiprināt sekojošu Sporta buru jahtu mērgrāmatu, kas paredzētas iesniegšanai Latvijas Jūras administrācijā, izsniegšanas kārtību:

1. Pamatojoties uz būvētāja izsniegtas mērgrāmatas, LJA iesniedzamā SBJ mērgrāmata tiek izsniegta bez jahtas apskates.
2. SPB bez būvētāja izsniegtas mērgrāmatas, LJA iesniedzamā SBJ mērgrāmata tiek izsniegta pēc jahtas apskates un pamatojoties uz valdītāja iesniegto informāciju.
3. Tiek noteikta sekojoša samaksa par LJA iesniedzamās SPB mērgrāmatas izsniegšanu:

– jauniešu un olimpiskajām klasēm ar būvētāja mērgrāmatu – bez maksas;
– pārējām klasēm ar būvētāja mērgrāmatu – 10 EUR
– SBJ bez uzrādītas būvētāja mērgrāmatas – 20 EUR
– izdevumi, kas saistīti ar SBJ apskati, sedzami SBJ valdītājam savstarpēji vienojoties ar apmērītāju.

4. LJA iesniedzamās SBJ mērgrāmatas izsniedz LZS sertificēts mērītājs.
5. LZS uztur izsniegto SBJ mērgrāmatu reģistru.

Balsojums. Par – Ansis Dāle, Jānis Grīslis, Jānis Preiss, Valdis Vancovičs, , Valters Romans, Ģirts Fišers-Blumbergs. Pret – Rihards Vaivods, atturas – nav. V. Tihonovs nebalso.

Lēmums. Apstiprināt iepriekš minēto Sporta buru jahtu mērgrāmatu, kas paredzētas iesniegšanai Latvijas Jūras administrācijā, izsniegšanas kārtību.

 

Protokolu sastādīja O. Krūze