Elektroniskais protokols 13-17

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”
Valdes elektroniskās balsošanas Protokols 13/17

2017. gada 27. novembris

Piedalās Valdes locekļi: Ansis Dāle, Valters Romans, Ģirts Fišers-Blumbergs, Jānis Preiss, Valdis Vancovičs, Rihards Vaivods, Viktors Tihonovs, Jānis Grīslis.

Elektroniskā balsojuma jautājums

Priekšlikums sasaukt ārkārtas biedru kopsapulci šī gada 14. decembrī pl. 17.00 Grostonas ielā 6B, Rīgā ar sekojošu darba kārtību:
1. Biedrības “Jahtklubs Auda” pieļauto LZS statūtu 4.5.2. un 4.5.3. punkta pārkāpumu un atbilstības biedra statusam izvērtēšana, nepieciešamības gadījumā lemjot par tās izslēgšanu no LZS biedru skaita.
2. LZS valdes locekļa Viktora Tihonova darbības atbilstības LZS interesēm un valdes reglamentam izvērtēšana, nepieciešamības gadījumā lemjot par viņa atsaukšanu no valdes locekļa amata.
3. Biedrības ‘Latvijas Zēģelētāju savienības’ nosaukuma maiņa un, nepieciešamības gadījumā, atbilstošas statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.

Balsojums. Par – Ansis Dāle, Jānis Preiss, Valdis Vancovičs, Rihards Vaivods, Valters Romans, Ģirts Fišers-Blumbergs, Jānis Grīslis. Pret – Viktors Tihonovs, atturas – nav.

Lēmums. sasaukt ārkārtas biedru kopsapulci šī gada 14. decembrī pl. 17.00 Grostonas ielā 6B, Rīgā ar sekojošu darba kārtību:
1. Biedrības “Jahtklubs Auda” pieļauto LZS statūtu 4.5.2. un 4.5.3. punkta pārkāpumu un atbilstības biedra statusam izvērtēšana, nepieciešamības gadījumā lemjot par tās izslēgšanu no LZS biedru skaita.
2. LZS valdes locekļa Viktora Tihonova darbības atbilstības LZS interesēm un valdes reglamentam izvērtēšana, nepieciešamības gadījumā lemjot par viņa atsaukšanu no valdes locekļa amata.
3. Biedrības ‘Latvijas Zēģelētāju savienības’ nosaukuma maiņa un, nepieciešamības gadījumā, atbilstošas statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.

 

Protokolu sastādīja O. Krūze