Elektroniskais protokols 12-16

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”
Valdes elektroniskās balsošanas Protokols 12/16

2016. gada 15. oktobrī

Piedalās Valdes locekļi:
Ansis Dāle, Valters Romans, Ģirts Fišers-Blumbergs, Jānis Grīslis, Jānis Preiss, Valdis Vancovičs, Rihards Vaivods, Viktors Tihonovs

Elektroniskā balsojuma jautājums

Saņemts priekšlikums slēgt ziedojuma līgumu ar SIA Komunikāciju aģentūra par 2000 EUR ziedojumu burāšanas attīstībai, ieturot 5% no ziedojuma summas administratīviem izdevumiem. Ziedojuma izlietojumu novirzīt Kaitserfinga burāšanas attīstībai.

Balsojums. Par – Ansis Dāle, Valters Romans, Ģirts Fišers-Blumbergs, Jānis Grīslis, Jānis Preiss, Valdis Vancovičs, Rihards Vaivods, ViktorsTihonovs. Pret nav.

Lēmums. slēgt ziedojuma līgumu ar SIA Komunikāciju aģentūra par 2000 EUR ziedojumu burāšanas attīstībai, ieturot 5% no ziedojuma summas administratīviem izdevumiem. Ziedojuma izlietojumu novirzīt Kaitserfinga burāšanas attīstībai.