Elektroniskais protokols 11-17

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”
Valdes elektroniskās balsošanas Protokols 11/17

2017. gada 12. oktobris

Piedalās Valdes locekļi: Ansis Dāle, Valters Romans, Ģirts Fišers-Blumbergs, Jānis Preiss, Valdis Vancovičs, Rihards Vaivods, Jānis Grīslis.

Elektroniskā balsojuma jautājums

Tiek piedāvāts apstiprināt pievienoto LZS kandidātu sarakstu (1 pretendents, Ketija Birzule) iesniegšanai LOV

Balsojums. Par – Ansis Dāle, Jānis Grīslis, Jānis Preiss, Valdis Vancovičs, Rihards Vaivods, Valters Romans, Ģirts Fišers-Blumbergs. Pret – nav, atturas – nav.

Lēmums. Apstiprināt LZS kandidātu sarakstu (1 pretendents, Ketija Birzule) iesniegšanai LOV.

 

Protokolu sastādīja O. Krūze